Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Robert Burns (3) - Роберт Берне (3)

Robert Burns was born in 1759. He was a farmer but he was always poor. He became famous because he wrote poetry. He wrote many love poems and some of these are now songs. Burns also wrote angry poems about rich people and poor people. For Burns all men were the same. They were all brothers.

Rich people in Edinburgh liked Burns's love poems but they did not like his other poems. They did not help him much. Once they gave him a small job. So Burns left his farm and went to work. There he died in 1796.

A popular Burn's poem is «Tam O'Shanter». Here is the short contents of it. Tam went to a pub and stayed there till midnight. Oh his way home he passed the church. He saw lights in the church and looked inside. He saw witches and devils there. They came out of the church and tried to catch him. But Tam and his horse were safe, because the witches could not cross water. Though on the bridge over the river one witch caught his horse's tail.

Burns took part in making a book of old Scottish folksongs, writing words for many melodies. Robert Burns wrote the words of the song «Auld Long Syne» (which means «They days of long ago»). Scottish people sing this song, when they celebrate the first of January, New Year's Day. Burns's poems are known and loved by people all over the world because he glorified a human being.


Questions:

1. What was Robert Burns?

2. When was he born?

3. Have you read any poems by Robert Burns?

4. Robert Burns wrote the words of «Auld Long Syne», didn't he?

5. When do Scottish people sing this song?


Vocabulary:

poetry — поезія

contents — зміст

midnight — північ

witch — відьма


Роберт Берне (3)


Роберт Берне народився в 1759 році. Він був фермером, але завжди був бідним. Він став відомим завдяки тому, що писав вірші. Він написав багато віршів про кохання, більшість з яких згодом стали піснями. Берне також писав гнівні вірші про бідних і багатих. Для Бернса всі люди були рівними.

Единбурзьким багачам подобалася любовна лірика Бернса, але інші поезії їм були не до смаку. Вони йому не дуже допомагали. Одного разу вони запропонували йому невелику роботу, і тому Берне поїхав зі своєї ферми на цю роботу. Тут він і помер у 1796 році.

Відомий вірш Бернса «Тем О'Шентер». Ось його коротенький зміст. Тем поїхав до пабу й залишався там до півночі. По дорозі додому він проїжджав повз церкву. Він побачив вогні в церкві й заглянув усередину. Там він побачив відьом і чортів. Вони вийшли з церкви й спробували спіймати його. Але О'Шентер і його кінь були в безпеці, тому що відьми не могли перейти воду. Хоча на мосту через річку одна відьма вхопила за хвіст коня.

Берне брав участь у створенні книги старих шотландських народних пісень, пишучи слова для багатьох з них. Роберт Берне написав слова до пісні «Минулі дні». Шотландці співають цю пісню, коли відзначають перше січня — свято Нового року. Поезії Бернса відомі в усьому світі, тому що він уславлює людину.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити