Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Problem of Environmental Protection in Ukraine - Проблема охорони довкілля в Україні

The protection of nature has become one of the most burning problems of the 21st century. The Earth provides people with mineral resources, rivers, forests, fields — everything that makes the foundation of industrial and agricultural production. Why does all this want protection? Because people often do things which pollute land and waters greatly. It's very dangerous because it damages health of the people.

There are a lot of industrial enterprises in our country, that's why we can't ignore the problem of the protection of our environment. Our plants and factories put their waste materials into water and atmosphere and pollute the environment. There are,many kinds of transport in our big cities, that's why we must pay attention to the protection of our nature and the health of people.

Тhе accident at the Chornobyl nuclear power plant in April 1986 caused radioactive contamination of a vast area around the plant. More than 100 000 Ukrainian citizens were evacuated from the city of Ghornobyl and other areas around the reactor site.

The other problem is an earthquakes. We know some terrible earthquakes in Armenia. Our scientists try to forecast earthquakes, then we can protect ourselves from them.

Not only people but the nature is ill too. Millions of years ago animals lived on land, there were lots of trees on the Earth. But now trees as well as . the animal world are in danger. They are killed by polluted air and acid rains. Tons of smoke and gas are emitted into the air. But unfortunately very little is being done to save them. If the trees die, we shall die too, because they supply us with oxygen to breathe.

Environmental protection is a great concern of the Ukrainian Government. The Ministry of Environment Protection was founded in Ukraine. Their tasks are to control the state of environment and sources of pollution, to protect the water resources of Ukraine, to extend the network of nature reserves and to maintain with international ecological organizations.

The Ukrainian Green Party is very active today. «Zeleny Svit» is the Ukrainian ecological newspaper. It calls on people to protect the nature and to use it in a more careful and economical manner for the benefit of the present and future generations.

Our Earth is our home. I think people must take care of our Motherland.


Questions:

1. What has had a bad influence on the world nature?

2. When did the accident at the Chornobyl nuclear power plant take place?

3. How did it influence life in Ukraine?

4. «Zeleny Svit» is the Ukrainian ecological newspaper, isn't it?

5. What's the aim of the Ministry of Environmental Protection in Ukraine?


Vocabulary:

burning — найактуальніший (насущний)

enterprise — підприємство

contamination — зараження

earthquake — землетрус

acid rains — кислотні дощі

network — мережа

to maintain — підтримувати

for the benefit — на благо (для блага)


Проблема охорони довкілля в Україні


Охорона довкілля стала однією з найактуальніших проблем XXI століття. Наша планета дає людям корисні копалини, річки, ліси, поля — все, що становить основу промисловості та сільськогосподарської продукції. Чому ж усе це потребує захисту? Тому що діяльність людей часто призводить до сильного забруднення ґрунту й води. Це дуже небезпечно, оскільки шкодить здоров'ю людей.

У нашій країні багато промислових підприємств, тому ми не можемо ігнорувати проблему охорони довкілля. Наші заводи та фабрики викидають відходи у воду і атмосферу та забруднюють довкілля. У великих містах багато видів транспорту, тому ми мусимо приділяти увагу нашій природі й здоров'ю людей.

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції в квітні 1986 року призвела до радіоактивного забруднення величезної території навколо станції. Більше 100 000 українських громадян було евакуйовано з міста Чорнобиль та інших районів поблизу реактора.

Інша проблема — землетруси. Ми знаємо про жахливі землетруси у Вірменії. Наші вчені намагаються прогнозувати землетруси, щоб ми могли вберегтися від них.

Не тільки люди, але й природа хвора також. Мільйони років тому тварини жили на землі, де було багато дерев. Але зараз дерева, так само як і тваринний світ, у небезпеці, їх вбивають забруднене повітря й кислотні дощі. Велика кількість диму та газу викидається в атмосферу. Але, на жаль, робиться дуже мало для того, щоб запобігти цьому. Якщо дерева загинуть, то ми також загинемо, оскільки вони забезпечують нас киснем.

Український уряд надає велике значення охороні довкілля. В Україні засновано Міністерство охорони довкілля. Його мета — контролювати стан довкілля й джерела забруднення, охороняти водні ресурси України, розширяти мережу природних заповідників і підтримувати співпрацю з міжнародними екологічними організаціями.

Досить активною є сьогодні Партія зелених України. «Зелений світ» — українська екологічна газета. Вона закликає людей охороняти здоров'я природи й використовувати її ресурси більш розважливо та економно заради сучасних і прийдешніх поколінь.

Наша Земля — наш дім. Я вважаю, що люди повинні турбуватися про долю Батьківщини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити