Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Oscar Wilde - Оскар Уайльд

Oscar Wilde was born in Dublin on October 16, 1854. His father was a famous Irish surgeon. His mother was well known in Dublin as a writer of verse and prose.

At school, and later at Oxford, Oscar displayed gift for art and the humanities.

While at the university, Wilde became one of the most famous personalities of the day: he wore his hair long, decorated his room with different beautiful things. His witty sayings were well known among the students.

After graduating from the university, Wilde turned his attention to writing, travelling and lecturing.

Oscar Wilde earned the reputation of being the leader of the Aesthetic Movement and an apostle of beauty.

His most famous works appeared over the next ten years. The most popular are «The Happy Prince and Other Tales», «The Picture of Dorian Gray», and his comedies «Lady Windermere's Fan», «An Ideal Husband», «The Importance of Being Earnest».

Wilde also wrote poems, essays, reviews, letters. He attracted the attention of his audiences by the brilliance of his conversation, his knowledge, and the force of his personality.

In his works, especially in his tales, he glorifies beauty, and not only the beauty of nature or artificial beauty, but the beauty of devoted love. He admires unselfishness, kindness and generosity («The Happy Prince», «The Nightingale and the Rose») and despises egoism and greed («The Selfish Giant», «The Devoted Friend»). The theme of most of his works, even of his tales, is quite realistic. He shows the contrast between wealth and poverty. His own sympathy for poor, labouring people is quite evident.

At the height of his popularity and success, tragedy struck. He was accused of immorality and sentenced to two years' imprisonment. When released from prison in 1897, he lived mainly on the Continent, settling later in Paris. In 1898 he published his poem «Ballad of Reading Gaol». He died in Paris in 1900.


Questions:

1. When did Oscar Wilde display gift for art and the humanities?

2. What did Oscar Wilde do after graduating from the university?

3. What reputation did Oscar Wilde earn?

4. What did Oscar Wilde write?

5. What did he despise and what did he glorify in his works?

6. Why was Oscar Wilde sentenced to two years' imprisonment?

7. When did Oscar Wilde die?


Vocabulary:

surgeon — хірург

gift — хист

to display — показувати, виявляти

the humanities — гуманітарні науки

witty — дотепний

audience — аудиторія, публіка

to glorify — прославляти, вихваляти

to despise — зневажати

greed — жадібність, жадоба

was accused of immorality — звинувачений в аморальності

sentenced to two years' imprisonment — засуджений на два роки до позбавлення волі

to release from prison — звільнити з в'язниці


Оскар Уайльд


Оскар Уайльд народився в Дубліні 16 жовтня 1854 року. Його батько був відомим в Ірландії хірургом. Мати — популярною в Дубліні поетесою і письменницею.

У школі й пізніше в Оксфорді в Оскара виявився хист до мистецтва і гуманітарних наук.

Під час навчання в університеті Уайльд став однією з найбільш відомих осіб того часу: у нього було довге волосся, він прикрашав свою кімнату різноманітними гарними речами. Його дотепні висловлювання були добре відомі студентам.

Після закінчення університету увагу Уайльда привернула письменницька робота, подорожі та лекторська діяльність.

Оскар Уайльд завоював репутацію лідера естетичного напряму й апостола краси.

У наступні десять років з'явилися його найвідоміші твори. Найпопулярніші з них — «Щасливий принц» та інші казки, «Портрет Доріана Грея», комедії «Віяло леді Віндермір», «Ідеальний чоловік», «Як важливо бути серйозним».

Уайльд також писав вірші, есе, огляди, листи. Він привертав увагу аудиторії своїм красномовством, знаннями й силою своєї особистості.

У своїх творах, особливо в казках, він прославляє красу, і не лише красу природи чи красу, створену штучно, але й красу відданого кохання. Він захоплюється безкорисливістю, добротою та щедрістю («Щасливий принц», «Соловей і троянда») і ставиться з презирством до егоїзму й жадібності («Егоїстичний велетень», «Вірний друг»).

Теми більшості його творів, навіть казок, досить реалістичні. Вони показують контраст між достатком і бідністю. Цілком очевидна його особиста симпатія до бідних, трудящих людей.

Трагедія спіткала його, коли він був на вершині своєї популярності. Його звинуватили в аморальності й засудили до двох років позбавлення волі. Після виходу з в'язниці в 1897 році він, в основному, жив у Європі, згодом оселився в Парижі. У 1898 році Оскар Уайльд опублікував поему «Балада Редингської в'язниці».

Помер Оскар Уайльд у Парижі в 1900 році.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити