Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Nathaniel Hawthorne - Натаніель Готорн

Nathaniel Hawthorne, an American writer born in Salem, grew up with his widowed mother and his books. He attended college and returned to Salem with intentions to be a writer. He published his first novel in 1828, and was disappointed by its failure. Undeterred, he continued his writing career, submitting stories to New England magazines. Several of his stories were compiled into «Twice-Told Tales», whose success established him as a writer in 1837.

Hawthorne was heavily influenced by his Puritan heritage. One of Hawthorne's forefathers was Judge Hathorne, who presided over the Salem witch trials in 1692. Hawthorne carried so much guilt for his ancestor's participation in the infamous trials that he felt compelled to change his last name. Hawthorne's sensitivity to guilt is clearly present in the «Scarlet Letter», as well as some of his other works. Other personal influences reflected in Hawthorne's writing include his love of reading and nature. As a child, Hawthorne was injured in a game of ball and spent several years mostly indoors, owing to the temporary lameness resulting from the injury. It was during this period that he learned to love Shakespeare and the Pilgrim's Progress by John Bunyan, as well as other important pieces of English literature. Later, Hawthorne and his family moved to another city to live on some family property in the country. For several years, which he later referred to as the happiest period of his life, Hawthorne spent all his +ime roaming the forest, hunting and fishing. The freedom he felt in nature is often represented in the Scarlet Letter.

Later Hawthorne married a woman named Sophia, but didn't seem to have a high opinion of women writers of the time. However, Hawthorne's literary style was so highly stylized and romanticized that he sometimes received the same brand of criticism. Still, Hawthorne was hailed as an insightful writer, who was able to craft novels revolving around such sensitive topics as adultery because of his established reputation as an important author of his time.


Questions:

1. Was Nathaniel Hawthorne an English or an American writer?

2. When did he begin to work?

3. What was name of his first novel?

4. Why did Hawthorne change the spelling of his surname?

5. What did he do in the last years of his life?


Vocabulary:

widow — удова

intention — намір

heritage — минуле

forefather — предок

witch — відьма

to be injured — бути травмованим

property — майно

to roam — блукати


Натаніель Готорн


Натаніель Готорн, американський письменник, народився в Салемі, ріс з овдовілою матір'ю і в оточенні своїх книг. Він відвідував коледж і повернувся до Салема з наміром стати письменником. Він опублікував свій перший роман у 1828 році й був засмучений його провалом. Не відступивши, він продовжив кар'єру письменника, посилаючи оповідання до журналів Нової Англії. Декілька його історій були об'єднані в «Двічі розказані оповідання», успіх яких утвердив його як письменника в 1887 році.

На Готорна сильно вплинуло його пуританське минуле. Одним з його предків був суддя Готорн, який керував салемськими судами над відьмами в 1692 році. Готорн настільки відчував провину за участь свого предка в ганебних судах, що змушений був змінити своє прізвище. Почуття Готорна присутнє в «Червоній букві» як і в деяких інших творах. Твори Готорна передають його любов до читання і природи. Ще дитиною Готорн дістав травму, граючи з м'ячем, і провів кілька років головним чином удома через тимчасову кульгавість у результаті травми. Саме в цей період Готорн полюбив Шекспіра та «Подорож пілігрима» Джона Баньяна, так само як і інші твори англійської літератури. Пізніше Готорн і його родина переїхали в інше місто, щоб жити у сімейних володіннях у сільській місцевості. Протягом кількох років, які, як він пізніше згадував, були найщасливішим періодом у його житті, Готорн проводив час, блукаючи лісом, полюючи й ловлячи рибу. Воля, яку він відчував на природі, часто змальовується в «Червоній букві».

Готорн одружився з жінкою на ім'я Софія, але здавалося, був невисокої думки про жінок — авторів того часу. Однак літературний стиль Готорна був таким високо стилізованим і романтизованим, що він іноді одержував таку ж оцінку критики. Проте Готорна проголосили проникливим автором, здібним романістом, який зосереджується на таких делікатних темах як перелюбство і який має усталену репутацію відомого автора свого часу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити