Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


John Galsworthy - Джон Голсуорсі

Popular English writer John Galsworthy was born in 1853. He attended a big school because his father wanted John to be a lawyer. So John went to the Oxford University. But some time later he told his father about Ms wish to become a writer. His favourite writer was Turgenev and also he liked all books by Tolstoy. His literally career began at the age of seventeen while he studied at the Oxford University. His works established him as one of English's leading author. John Galsworthy wrote some scientific books and articles as «All about writer» 1908, «Thinking about art» 1911, «The art and the war» 1915. All of them are about art in our life.

«The Forsyte Saga» was published in 1922 in May. It is the most famous work by John Galsworthy. From this novel we get to know about the Forsyte family. The main character is Miss Forsyte. When she was a little girl her mother died and her father had run away with foreign girl. The Forsyte family wasn't very friendly but they tried to help each other with problems.

«The Forsyte Saga» was the best work by John Galsworthy. «It was the happiest day in my life», said John to his friensd some time later. But it was very difficult for him to write this novel because he was from «Forsyte» family. Old Jolyon, for example, was his father.


Questions:

1. Was John Galsworthy popular American or English writer?

2. What university did he attend?

3. What was John's favourite writer?

4. What is the most famous work by John Galsworthy?

5. Why it was difficult for him to write this novel?


Vocabulary:

to attend — відвідувати

lawyer — адвокат

career — кар'єра


Джон Голсуорсі


Популярний англійський письменник Джон Голсуорсі народився в 1853 році. Він ходив до вищої школи, тому щоб батько Джона хотів, щоб його син став адвокатом. Тому Джон вступив і до Оксфордського університету. Але деякий час по тому він сказав своєму батькові про бажання стати письменником. Його улюбленим письменником був Тургенєв, також він любив усі твори Толстого. Літературна кар'єра його розпочалася в сімнадцять років, коли він навчався в Оксфордському університеті. Його твори принесли йому славу видатного англійського письменника. Джоном Голсуорсі написано кілька наукових книг і статей, таких як «Все про письменника», 1908 рік, «Думаючи про мистецтво», 1911 рік, «Мистецтво і війна», 1915 рік. Усі вони про мистецтво в нашому житті.

«Сага про Форсайтів» була опублікована в травні 1922 року. Це найзнаменитіший твір Джона Голсуорсі. З цього роману ми дізнаємося про родину Форсайтів. Головна героїня — місс Форсайт. Коли вона була маленькою дівчинкою, її мати померла, а батько втік з іноземкою. Родина Форсайтів була не дуже дружною, але вони намагалися допомагати один одному в біді.

«Сага про Форсайтів» була кращим твором Джона Голсуорсі, який зробив його відомим. «Це був найщасливіший день у моєму житті», — сказав Джон своїм друзям через деякий час. Але йому було важко писати цей роман, оскільки він сам був ніби з родини Форсайтів. Старий Джоліон, наприклад, нагадував його батька.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити