Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Ukrainian Youth Nowadays - Українська молодь сьогодні

Nowadays much attention is paid to our youth. The desire of our young people to become qualified specialists in future motivates them to enter higher educational establishments. Higher education for young people nowadays is the method of developing their talents and abilities, their creative potential. That's why beside their studies they are also engaged in different clubs and organizations. A lot of young people go in for sports. That is why schools and institutes have sport clubs and teams. Our young people are especially interested in football, basketball, hockey, etc. There also exists a groat variety of different clubs in this country. Future belongs to the youth. Many young people are engaged in political par Lies and organizations such as «the greens», the Union of Ukrainian Youth and others.

Almost every school or institute has its own team of joyful and smart (KVN). This game is rather popular among our young people and it helps them to bring out their brightest talents and to create team spirit. Young people learn to share the moments of luck and failure, to work together. Beside studies young people are also engaged in scientific and research work. Nowadays this sphere is not paid too much attention. There also exists the Ukrainian branch of youth organization Greenpeace in Ukraine. This organization protests against environmental pollution, against murder of all animals. Young people learn to love their land and the world that surrounds them.


Questions:

1. Is higher education important for our youth?

2. What activity is Greenpeace famous for?

3. What political parties and organizations for youth in Ukraine do you know?

4. Are you interested in political life of our country?

5. What other activities are popular among young people?


Vocabulary:

desire — бажання

to motivate — бути причиною

ability — здібності, хист

murder — вбивство


Українська молодь сьогодні


У наш час велика увага приділяється молоді. Бажання молоді в майбутньому стати кваліфікованими спеціалістами є причиною вступу до вузів. Сьогодні вища освіта для молоді — це спосіб розвинути свої таланти й здібності, свій творчий потенціал. Тому окрім навчання вони займаються в різних клубах і організаціях. Молодь захоплюється спортом. Тому в інститутах є спортивні команди та гуртки. Наша молодь особливо цікавиться футболом, баскетболом, хокеєм і т. д. У нашій країні також існує безліч різноманітних клубів. Майбутнє належить молоді. Багато молодих людей бере участь у роботі політичних партій і організацій, таких як Партія зелених, Спілка молоді України та інші.

Майже кожна школа або інститут мають свою власну команду КВК. Ця гра дуже популярна серед молоді й допомагає їй розкрити свої найяскравіші таланти та виховує командний дух. Молодь вчиться все робити гуртом, ділити на всіх перемоги та поразки. Крім навчання молодь також займається науково-дослідною роботою. У наш час цій сфері не приділяється багато уваги. В Україні також існує молодіжна організація «Грінпіс». Ця організація протестує проти забруднення довкілля, проти винищення всіх тварин. Молоді люди вчаться любити свою землю і світ, який їх оточує.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити