Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Jules Verne - Жуль Верн

Jules Verne was born in 1828 in France. Young Jules was interested in machinery, sailing and writing. Together with his brother Paul, he explored the river near their home in an old sailboat.

Jules' father was a lawyer and he wanted his son to continue his career. So Jules was sent to Paris to study law. Jules, however, decided soon that his main interest was writing. He joined the club of scientific writers. This group was interested in balloons so Jules soon wrote an adventure story called «Five Weeks in a Balloon». His favourite subject at school was geography, so he wanted to describe in his books as many parts of the world as possible.

Jules Verne's books are still popular now because they are good adventure stories. But in his books Verne also forecast many inventions that we have now. He believed that someday people would have airplanes, submarines, television, derigibles and powerful weapons.

His most popular books are «Twenty Thousand Leagues under the Sea» and «Around the World in Eighty Days».

Verne had a notebook where he wrote every idea or bit of information he came across that might be useful for his books. In his study he had a large map of the world with all routes of his heroes marked on it.

During his life, Jules Verne had written more then 50 books. He died at the age of 77.


Questions:

1. Where and when was Jules Verne born?

2. What was young Jules interested in?

3. Whom did his father want him to be?

4. What modern inventions did Jules Verne forecast?

5. What his books did you read?

6. What helped him in his writings?

7. How many books did he write?


Vocabulary:

machinery — техніка

sailing — ходити під вітрилами

to explore — досліджувати

balloon — повітряна куля

adventure — пригоди

to describe — описувати

invention — винахід

to forecast — пророкувати, провіщати

submarine — підводний човен

derigible — дирижабль

weapon — зброя

to come across — наштовхнутися

study — кабінет

route — маршрут


Жуль Верн


Жуль Верн народився в 1828 році у Франції. Юний Жуль цікавився технікою, ходінням під вітрилами та писав. Разом зі своїм братом Полем він дослідив річку поблизу свого дому на старому вітрильному човні.

Батько Жуля був адвокатом, і він хотів, щоб його син пішов його стопами. Отже, Жуля відправили до Парижа вивчати юриспруденцію. Жуль, тим не менш, незабаром вирішив, що його понад усе цікавить кар'єра письменника. Він вступив до клубу науково-популярних письменників. Ця група цікавилася повітряними кулями, і незабаром Жуль написав пригодницьке оповідання, яке він назвав «П'ять тижнів на повітряній кулі». Його улюбленим шкільним предметом була географія, і він хотів описати у своїх книгах якомога більше куточків світу.

Книги Жуля Верна є й досі популярними, оскільки вони — гарні пригодницькі романи. Але у своїх книжках Верн передбачив багато винаходів, які в нас є зараз. Він вірив, що колись в людей будуть Літаки, підводні човни, телебачення, дирижаблі й могутня зброя.

Його найпопулярніші книги — «Двадцять тисяч льє під водою» та «Довкола світу за вісімдесят днів».

У Жуля Верна був записник, куди він записував будь- яку ідею чи інформацію, на які він наштовхнувся і які могли б бути корисними для його книжок. У кабінеті в нього була карта, на яку були нанесені маршрути всіх його героїв.

За своє життя Жуль Верн написав понад 50 книжок. Він помер, коли йому було 77 років.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити