Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Oles Honchar - Олесь Гончар

Ukrainian leterature contains a lot of glorious names, such as Lina Kostenko, Vasyi Stus, Pavlo Zagrebelny and others. One can continue this list for many pages, but I want to tell you about the life and work of Oles Honchar. «Tronka», «Tvoya Zorya», «Ziklon»... These novels are about the difficult fate of a person in the modern world, about his place among other people. The most famous novel «Sobor» is also about this, This novel left no one indifferent. «Sobor» was unknown to the reader for a long period of time, because it was banned. Recently this outstanding man died.

This author can justly be called the conscience of Ukraine. In his works such problems as the good and the evil, honour and dishonour, love and hate were raised. His book «Praporonostsi» was one of the first true stories about the Great Patriotic War in Ukrainian literature. Oles Honchar — my favourite writer and I always liked his books because of their beautiful language and unusual fates of the characters.


Questions:

1. What is the most famous novel, written by Honchar?

2. «Sobor» was banned, wasn't it?

3. What other novels by Oles Honchar do you know?

4. Oles Gonchar is «the conscience of Ukraine», doesn't he?

5. What problems were raised in the books by Oles Honchar?


Vocabulary:

glorious — славетний

to ban — забороняти

conscience — совість, сумління

fate — доля


Олесь Гончар


В українській літературі є багато славетних імен, таких як Ліна Костенко, Василь Стус, Павло Загребельний та інші. Можна продовжувати цей список на багато сторінок, але я хочу розповісти вам про життя і творчість Олеся Гончара. «Тронка», «Циклон», «Твоя зоря»... Ці романи про складну долю особистості в сучасному світі, про її місце серед інших людей. У найвідомішому романі «Собор» також розповідається про це. Цей роман нікого не залишив байдужим. «Собор» був невідомим читачеві протягом тривалого часу, тому що був заборонений. Нещодавно ця видатна людина померла.

Цього автора можна справедливо назвати совістю України. У його роботах піднімалися такі проблеми, як добро і зло, честь і безчестя, любов і ненависть. Його книга «Прапороносці» була одним з перших правдивих романів про Велику Вітчизняну війну в української літератури. Олесь Гончар — мій улюблений письменник, і я завжди любила його книжки за гарну мову й незвичну долю героїв.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити