Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Kyiv - Київ

Kyiv is the capital of Ukraine. It has a long history. And this makes Kyiv stand out among other cities. In 1982 it's 1.500th anniversary was celebrated in the country. It was called «The Mother of All Russian Cities». Kyiv bears the name of prince Kyi.

Kyiv is the seat of the Supreme Court and Cabinet of Ministers. It's population is about 3 million. Kyiv occupies all area of 790 square kilometres. The city lies on both banks of the Dnipro.

Kyiv is the largest centre of national culture. A lot of concert-halls, fifteen museums, palaces of culture, film studios, the circus make Kyiv a large cultural centre in Ukraine. The Kyiv Shevchenko Opera and Ballet House, the Kyiv Franko Drama Theatre are well-known all over the world. Museum of Books and Book Printing, museums devoted to dramatic and film art, memorial museums devoted to outstanding personalities are situated in Kyiv.

Kyiv is also one of the biggest scientific centres. The Ukrainian Academy of Sciences and many research institutes are famous for its discoveries. More than 10000 students study at the Shevchenko National University. There are over 20 higher educational establishments in Kyiv.

Kyiv is famous for its beauty, for its wonderful broad avenues, lots of chestnut trees and flowers all over the city. A remarkable feature of our time is that people travel a lot. Those who are fond of visiting historical and cultural places usually dwell their choice on ancient cities. The older the city is the"more places of interest it has. That's why Kyiv is quite an interesting place from this view point. Tourists are attracted by numerous places of interest in Kyiv. They are Cyivo-Pecherska Lavra, St. Sophia's Cathedral, the Golden Gate, the monuments to T. G. Shevchenko, the great poet of Ukraine, to Bohdan Khmelnytsky and Prince Volodymyr.

Kyiv has a well-developed industry. Its factories and plants produce sea and river transport vessels, air liners, computers, motorcycles, consumer goods.


Questions:

1. Whose name does Kyiv bear?

2. Where does the city lie?

3. Is science paid much attention to in Kyiv?

4. Is Kyiv culture or science centre?

5. Say a few words about the cultural places in Kyiv.


Vocabulary:

to bear the name — носити ім'я

anniversary — річниця

to devote — присвячувати

broad — широкий

to dwell — зупиняти

numerous — численний

vessel — судно, корабель

consumer goods — споживчі товари


Київ


Київ — столиця України. Він має довгу історію. І це виокремлює його серед інших міст. У 1982 році в країні святкували 1500-річчя Києва. Його названо матір'ю всіх руських міст. Київ носить ім'я князя Кия.

У Києві знаходиться Верховний Суд і Кабінет міністрів. Населення нараховує більше 3 мільйонів осіб. Київ займає площу 790 км2. Місто розташоване на берегах Дніпра.

Київ — великий центр національної культури. Багато концертних залів, 15 музеїв, палаців культури, кіностудій, цирк роблять Київ великим культурним центром України. Київський театр опери і балету ім. Т. Г. Шевченка, Київський драматичний театр ім. І. Я. Франка добре відомі всьому світові. Знаходяться в Києві Музей книг і книгодрукування, музеї, присвячені драматичному та кіномистецтву, меморіальні музеї, присвячені видатним особистостям.

Київ також один з великих наукових центрів. Національна академія наук України і багато дослідних інститутів відомі своїми відкриттями. Більш ніж десять тисяч студентів навчаються в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка. У Києві понад 20 вищих навчальних закладів.

Київ відомий своєю красою, своїми чудовими широкими вулицями, великою кількістю каштанів і квітів по всьому місті. Визначною рисою нашого часу є те, що люди багато подорожують. Ті, хто захоплюється відвідуванням історичних і культурних місць, звичайно зупиняють свій вибір на стародавніх містах. Чим давніше місто, тим більше визначних пам'яток воно має. Тому Київ — надзвичайно цікаве місто з цієї точки зору. Туристів приваблюють численні пам'ятники міста. Це Києво-Печерська лавра, Софійський собор, Золоті ворота, пам'ятники Т. Г. Шевченку, великому поетові України, Богдану Хмельницькому та князю Володимиру.

Київ має добре розвинену промисловість, на фабриках і заводах міста виробляються морські та річкові судна, літаки, комп'ютери, мотоцикли, споживчі товари.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити