Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Mykhaylo Lomonosov - Михайло Ломоносов

Mykhaylo Lomonosov was born in 1711 in Archangelsk province. His father was a fisher and young Mikhail liked to help him. He always strove for knowledge and liked reading books. As he was 19 years old, he decided to study in Moscow. He went there on foot. In Moscow he entered the Slavic- Greek-Latin Academy. After his graduation from Academy he was sent abroad to complete his knowledge in chemistry and mining. After he had returned from abroad, he became the first Russian professor of chemistry in 1745.

At first he was engaged in research in physics and chemistry. Since 1748 he had conducted works in the first Russian chemical research laboratory, which was built at his request. Since 1753 he was engaged in research in many fields of natural and applied sciences. He wrote works on physics, astronomy, geography, history. Besides scientific works, he wrote poems as well. He is the author of the first scientifical grammar of the Russian language.

He founded the factory producing colored glass. He created some mosaics using the glass produced at the factory.

Lomonosov was the founder of the first Russian university. This university is situated in Moscow and still carries his name.

Mykhaylo Lomonosov died in 1765. But he is still known as the father of the Russian science, an outstanding poet, the founder of Russian literature.


Questions:

1. When was Lomonosov born?

2. Where did he study?

3. In what fields of science did he write works?

4. What did he write besides scientific works?

5. What university is named after his name?

6. When did he die?


Vocabulary:

province — губернія

to strive for — прагнути

Slavic-Greek-Latin Academy — Слов'яно-греко-латинська академія

chemistry — хімія

mining — гірнича справа, гірництво

to be engaged in research — займатися дослідженнями

natural sciences — природничі науки

applied sciences — прикладні науки

founder — засновник


Михайло Ломоносов


Михайло Ломоносов народився в 1711 році в Архангельській губернії. Його батько був рибалкою, і юний Михайло любив допомагати йому. Він завжди прагнув знань і любив читати книжки. Коли йому було 19 років, він вирішив вчитися у Москві. Він пішов туди пішки. У Москві він вступив до Слов'яно-греко-латинської академії. Після закінчення академії він був направлений за кордон, щоб удосконалити свої знання з хімії та гірничої справи.

Після того як він повернувся з-за кордону, він став першим російським професором хімії в 1745 році.

Спочатку він займався дослідженнями в галузі фізики та хімії. З 1748 року він проводив роботи в першій російський дослідній лабораторії, яку було збудовано на його прохання, 3 1753 року він проводив дослідження в багатьох галузях природничих і прикладних наук. Він писав праці з фізики, астрономії, географії, історії. Крім наукових праць, він також чудово писав вірші, Вірі — автор першої наукової граматики російської мови.

Він заснував фабрику з виробництва кольорового скла. Створив кілька мозаїк, використовуючи скло, вироблене на цій фабриці.

Ломоносов був засновником першого російського університету. Цей університет знаходиться в Москві й носить його ім'я.

Михайло Ломоносов помер у 1765 році. Але він і досі відомий як батько російської науки, видатний поет, засновник російської літератури.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити