Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Isaac Newton - Ісаак Ньютон

Newton, one of the greatest scientists of all times was born in 1642 in the little village in Lincolnshire, England, His father was a farmer and died before Newton was born, His mother was a clever woman whom he always loved.

After the school, Newton studied mathematics at Cambridge university and received his degree in 1665. Then the university was closed because of the danger of plague and Newton went home for eighteen months. It was most important period in his life when he made his three great discoveries — the discoveries of the differential calculuses, of the nature of white light, and of the law of gravitation,

These discoveries are still important for the modern science. .Newton had always been interested in the problems of light. Many people saw colours of a rainbow but only Newton showed, by his experiments, that white light consists of these colours.

It is interesting how he discovered the law gravitation, Once, as he sat at the garden, his attention was drawn by the fall of an apple. Many people saw such an usual thing before. But it was Newton who asked himself a question: «Why does that apple fall perpendicularly to the ground? Why doesn't it go sidewards or upwards? » The answer to this question was the theory of gravitation, discovered by Newton.

Newton died at the age of 84, and was buried in Westminster Abbey, where his monument stands today.


Questions:

1. When and where was Newton born?

2. Where did he study?

3. What three major discoveries did Newton make?

4. When did Newton make these discoveries?

5. How did the idea which led to the discovery of the law of gravitation first come to him?

6. When did Newton die and where is he buried?


Vocabulary:

degree — науковий ступінь

plague — чума

discovery — відкриття

differential calculuses — диференційне числення

law of gravitation — закон всесвітнього тяжіння

rainbow — веселка

to draw — привертати увагу, приваблювати

perpendicularly — перпендикулярно

sidewards — убік

upwards — вгору

abbey — абатство


Ісаак Ньютон


Ньютон, один з видатних вчених усіх часів, народився в 1642 році в маленькому селі в графстві Лінкольншир в Англії. Його батько був фермером і помер, перш ніж народився Ньютон. Його мати була розумною жінкою, яку він завжди любив.

Після школи Ньютон вивчав математику в Кембриджському університеті й у 1665 році одержав науковий ступінь. Потім університет закрився через загрозу чуми, і Ньютон поїхав додому на півтора роки. Це був найважливіший період у його житті, коли він зробив три визначні відкриття — відкриття диференційного числення, природи білого світла і закону всесвітнього тяжіння.

Ці відкриття все ще важливі для сучасної науки. Ньютон завжди цікавився проблемами світла. Багато хто бачив кольори веселки, але тільки Ньютон у результаті своїх експериментів довів, що біле світло складається з цих кольорів.

Цікавим є те, як він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Одного разу, коли він сидів у саду, його увагу привернуло падіння яблука. Багато людей спостерігало це явище раніше. Але саме Ньютон спитав себе: «Чому яблуко падає перпендикулярно до землі? Чому воно не летить убік чи вгору?» Відповіддю на це запитання стала теорія гравітації.

Ньютон помер у 84 роки і був похований у Вестмінстерському абатстві, де й знаходиться зараз пам'ятник на його честь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити