Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Thomas Edison - Томас Едісон

Thomas Edison was born in 1847. He first went to school at the age of eight and a half. But after only three months his teacher called him «stupid» and he came home crying. From that time his mother taught him at home and he read science books by himself. He got a job sending telegraph messages. Then he started inventing things. At the age of 12 he had a job selling newspapers. He made money in a clever but simple way. He checked the news stories first. When the news was interesting he took a lot of papers; when it was boring he took only few.

In 1877 he made a «phonograph» — the first ever sound recorder. The following year he invented the light bulb. In 1882 New York was the first city in the world with electric lights. In 1889 he made a «kinetoscope». He also made films for his new machine. In 1903 he made the world's longest film (It was ten minutes long!) After more than one thousand inventions, Edison died at the age of eighty-four. In his honour they switched off the lights all over America,


Questions:

1. Thomas Edison was born in 1847, wasn't he?

2. Why did mother teach him at home?

3. What were his inventions?

4. When did Edison die?

5. What did Americans do in his honour?


Vocabulary:

to check — перевіряти

phonograph — фонограф

kinetoscope — кінескоп

to switch off — виключати світло


Томас Едісон


Томас Едісон народився в 1847 році. Уперше він пішов до школи у вісім з половиною років. Але через три місяці вчителька назвала його дурним, і він прийшов додому весь

у сльозах. З того моменту мати вчила його вдома, і він сам читав наукові книжки. Він одержав роботу телеграфіста. Потім почав займатися винахідництвом. У 12 років він працював продавцем газет. Він заробляв гроші розумним, але простим способом. Спочатку він проглядав новини. Коли новини були цікавими, він брав багато газет; коли скучними — мало.

У 1877 році він винайшов фонограф — перший прилад, який коли-небудь звучав. Наступного року він винайшов лампочку. У 1882 році Нью-Йорк був першим містом у світі з електричним світлом. У 1889 році він створив кінескоп. Він також знімав фільми для свого нового винаходу.

У 1903 році він зняв найдовший у світі фільм (він ішов 10 хвилин). Після більш ніж тисячі відкриттів Едісон помер у 84 роки. На його честь по всій Америці вимкнули світло.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити