Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Franklin and Jefferson - Франклін і Джефферсон

Benjamin Franklin was self-educated, which means that he was too poor to go to school and therefore got a good education. As a boy he helped his father to make candles, which were thought to look more romantic that electric lights. When he was twelve Benjamin was so interested in reading that he gave up eating in order to buy books. Franklin was a plump, well-rounded man who invented almost as many things as Jefferson, including silkworms, the Franklin stove, and bifocals. He also made it possible for congressmen to send their letters free, which later became as the Franklin Privilege. When Franklin was seventy, he was sent to Paris to see what he could do to improve relations with the French, and he is said to have done extremely well despite his age.

Thomas Jefferson is best known as the author of Declaration of Independence, which is responsible for two holidays: July Fourth and Declaration Day. Although he was the author of this important document, he failed to secure a copyright.

Jefferson was not only a statesman but an inventor. His many inventions include dumb-waiter. An extremely versatile person, he was also an architect. Jefferson made a great contribution to American political philosophy. He believed that all men are created equal. Deeply religious, Jefferson was for a time a minister to France. In his spare time he was a farmer and an aristocrat.


Questions:

1. Why didn't Franklin go to school?

2. What did he do for congressmen?

3. Who is the author of Declaration of Independence?

4. Did Thomas Jefferson fail to secure a copyright of Declaration?

5. What other American Presidents do you know?


Vocabulary:

self-educated — самоосвітній

candle — свічка

bifocals — двофокусні окуляри

silkworm — парашут

to improve — покращувати

to secure — зберігати

contribution — внесок


Франклін і Джефферсон


Бенджамін Франклін був надто бідним, щоб відвідувати школу і одержати гарну освіту, і тому він займався самоосвітою. Ще хлопчиком він допомагав своєму батькові робити свічки, які порівняно зі світлом здавалися більш романтичними. У 12 років Бенджамін так цікавився читанням, що замість їжі купував книжки. Франклін був рішучою й всебічно освіченою людиною, який винайшов майже стільки ж речей, скільки й Джеферсон, включаючи парашути, піч Франкліна та двофокусні окуляри. Він також дав конгресменам можливість відсилати безкоштовно листи, що пізніше стало називатися привілеєм Франкліна. Коли Франклінові було 70 років, він вирушив до Парижа подивитися, що можна зробити для

покращення стосунків із французами, і кажуть, що він добився багато чого, незважаючи на його вік.

Томас Джефферсон відомий як автор Декларації незалежності, з якою пов'язані два свята: 4 липня та День Декларації. Хоча він був автором цього важливого документа, він не зберіг авторських прав.

Джефферсон був не тільки державним діячем, але й винахідником. Серед його численних винаходів є і стойка з полицями для закусок, які обертаються. Як різнобічно розвинута людина, він також був і архітектором. Джефферсон зробив величезний внесок в американську політичну філософію. Він вірив, що всі люди рівні. Глибоко віруючий, Джефферсон був деякий час міністром Франції. У вільний час це був водночас і селянин, і аристократ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити