Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Some Outstanding Ukrainian Scientists - Видатні українські вчені

I can't say that I have concerned myself much with science and scientists in our country. But being an educated person

I can't help reading or watching on TV about the most outstanding discoveries in different branches of science.

Great progress has been achieved by our scientists in nuclear physics, chemistry, biology, etc. They have made a great contribution to the world science for the benefit of their country. Such names as V. Vernadsky, B. Paton, M. Sklifosofsky and a lot of others are very much familiar to us. There is another name worth mentioning. It's Academician Korolyov. Serhiy Paviovich Korolyov is the famous scientist and designer of space-rocket systems. He was born in the city of Zhytomir in the family of a teacher. Many people regard him as a representative of the Russian people. However, S. Korolyov is a Ukrainian.

He is known to be an outstanding creator of the practical space engineering. From 1927 he worked in the aircraft industry. In 1930, without giving up his job, he graduated from the Moscow Bauman Higher Technical School and left a flying school in Zhytomir the same year. After he had met Tsiolkovsky and studied his ideas, Korolyov became a rocket enthusiast. He was one of the founders of modern space-rocketry engineering. Korolyov trained many scientists and engineers who are now leading the work in research institutes and designing bureaus which specialize in the sphere of space- rocketry engineering.

In 1933 the first experimental rockets were made and tested. Korolyov took part in the work. Beginning with 1957 the first Earth sattelities in the world were put into orbit with the help of the systems he had designed. The spaceship in which man first flew into space, was made under his guidance. Serhiy Korolyov is one of the most outstanding Ukrainians whose name will go down in history of the world civilization.


Questions:

1. Who is the creator of the principal space engineering?

2. When was Korolyov born?

3. Is he Russian or Ukrainian?

4. When did Korolyov become a rocket enthusiast?

5. Do you know other Ukrainian scientists?


Vocabulary:

to concern with — цікавитися

to achieve — досягати

for the benefit — на благо

to regard — вважати

representative — представник

creator — творець

aircraft industry — авіапромисловість

founder — засновник

guidance — керівництво


Видатні українські вчені


Я не можу сказати, що дуже цікавлюся наукою та вченими нашої країни. Але, як освічена людина, я не можу не читати або не дивитися по телевізору передачі про найвизначніші відкриття в галузі науки.

Великий прогрес був досягнутий нашими вченими в галузі ядерної фізики, хімії, біології і т. д. Вони зробили величезний внесок у світову науку на благо своєї країни. Такі імена як В. Вернадський, Б. Патон, М. Скліфосовський та багато інших дуже знайомі нам. Є інше ім'я, про яке слід згадати. Це академік Корольов. Сергій Павлович Корольов — відомий вчений і конструктор космічних кораблів. Він народився в місті Житомирі в сім'ї вчителя. Багато хто вважає його росіянином. Проте С. Корольов — українець.

Він відомий як видатний засновник практичної космічної інженерії. З 1927 року він працював в авіаційній промисловості. У 1930 році, не кидаючи роботи, він закінчив Московське вище технічне училище ім. Баумана і льотну школу в Житомирі в тому ж році. Корольов, після того як зустрів Ціолковського та познайомився з його думками, став ракетним ентузіастом. Він був одним із засновників ракетно-космічної інженерії. Корольов вчив багатьох учених та інженерів, які зараз керують роботами в дослідних інститутах і конструкторських бюро, що спеціалізуються у сфері ракетно-космічної інженерії.

У 1933 році були зроблені й апробовані перші експериментальні ракети. Корольов брав участь у цій роботі. Починаючи з 1957 року, перші у світі супутники Землі були запущені на орбіту за допомогою систем, які він сконструював. Космічний корабель, на якому людина вперше потрапила до космосу, був сконструйований під його керівництвом. Сергій Корольов — один з найвидатніших українців, чиє ім'я ввійде в історію світової цивілізвації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити