Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Charlie Chaplin - Чарлі Чаплін

The inventors of cinema were French, not Americans. The cinema became popular very quickly. In 1908 the USA had 10 000 cinemas.

Chaplin was born in England in 1889. His mother was so poor that she couldn't look after him. But he started acting at the age of five and was soon a successful comic in the theater. When he went to America he got into films and became a star immediately. In 1916, Chaplin earned $10 000 a week, and an extra $150 000 per film. In 1929 the age of the silent film came to an end. A new technology made it possible to record sound and pictures together. But some old directors couldn't change their style. And some great silent actors had terrible voices. They couldn't get parts in normal films.

Chaplin's voice was good but he didn't really want to talk in such films. His love was the silent films. In 1931 he made another classic film, «City lights», but again it was silent. In the «Kid» (1921) Charlie Chaplin is a window repairer. The little boy helps him by breaking windows! In most of his films, Chaplin plays a poor man on the streets. But the actor was a millionaire. His silent films were perfect works of art. He created a language with his face and his body. Without words he could say everything.


Questions:

1. What is silent film?

2. Who was the inventor of it?

3. Chaplin was born in England, wasn't he?

4. When did the age of silent films come to an end?

5. What language did Chaplin create?


Vocabulary:

inventor — винахідник

immediately — відразу ж

technology — технологія


Чарлі Чаплін

Засновниками кінематографу були французи, не американці. Кіно дуже швидко стало популярним. У 1908 році в США було 10 000 кінотеатрів.

Чаплін народився в 1889 році в Англії. Його мати була такою бідною, що не могла його утримувати. Але він почав грати в п'ятирічному віці й згодом став успішним коміком у театрі. Коли він приїхав до Америки, то почав зніматися у фільмах і незабаром став зіркою. У 1916 році Чаплін заробляв десять тисяч доларів на тиждень і додатково сто п'ятдесят тисяч доларів за фільм. У 1929 році ера німого кіно скінчилася. Нові технології зробили можливим відтворювати звук і зображення водночас. Але деякі актори не могли змінити свій стиль. А в деяких видатних німих акторів був жахливий голос. Вони не могли зніматися в нормальних фільмах.

Голос Чапліна був гарним, але він не бажав розмовляти в таких фільмах. Його любов'ю було німе кіно. У 1931 році він зняв інший класичний фільм «Вогні великого міста», але знову ж таким він був німим, У «Дитині» (1921) Чарлі Чаплін — скляр. Маленький хлопчик допомагає йому, розбиваючи вікна! У більшості фільмів Чаплін грає бідного чоловіка з вулиці. Але актор був мільйонером. Його німе кіно було високим твором мистецтва. Він створив мову обличчя і тіла. Він міг сказати все без слів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити