Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Mass Media (2) - Засоби масової інформації (2)

Mass media are one of the most characteristic features of modern civilization. People are united into one global community with the help of mass media. People can learn about what is happening in the world very fast using mass media. The mass media include newspapers, magazines, radio and television.

The earliest kind of mass media was newspaper. The first newspaper was Roman handwritten newssheet called «Acta Diurna» started in 59 B.C. Magazines appeared in 1700's. They developed from newspapers and booksellers' catalogs. Radio and TV appeared only in last century.

The most exciting and entertaining kind of mass media is television. It brings moving pictures and sounds directly to people's homes. So one can see events in faraway places just sitting in his or her chair.

Radio is widespread for its portability. It means that radios can easily be carried around. People like listening to the radio on the beach or picnic, while driving a car or just walking down the street. The main kind of radio entertainment is music.

Newspapers can present and comment on the news in much detail in comparison to radio and TV newscasts. Newspapers can cover much more events and news.

Magazines do not focus on daily, rapidly changing events. They provide more profound analysis of events of preceeding week. Magazines are designed to be kept for a longer time so they have cover and binding and are printed on better paper.


Questions:

1. What kinds of mass media do you know?

2. What was the earliest kind of mass media?

3. Why is the television so exciting?

4. What is the reason for widespread use of radios?

5. What advantages do newspapers have over the other kinds of mass media?

6. What is the difference between a newspaper and a magazine?


Vocabulary:

feature — риса

mass media — засоби масової інформації

handwritten — написаний рукою (від руки)

newssheet — листівка

bookseller — книгопродавець, книгар

entertaining — розважальний

portability — портативність

newcast — огляд новин

to focus — зосереджуватися

profound — глибокий

cover — обкладинка

binding — палітурка, оправа


Засоби масової інформації (2)


Засоби масової інформації — одна з найхарактерніших рис сучасної цивілізації. За допомогою засобів масової інформації люди об'єднані в глобальне співтовариство. Люди можуть дуже швидко дізнаватися про те, що відбувається у світі, за допомогою засобів масової інформації. До їх складу входять газети, радіо і телебачення.

Найдавнішим засобом масової інформації є газета. Першою газетою була написана від руки римська листівка «Acta Diurna» («Події дня»), яка видавалася з 59 року до н. е. Журнали з'явилися у XVIII столітті. Вони виникли з газет і каталогів книгопродавців. Радіо і телебачення з'явилися тільки в минулому столітті.

Найбільш захоплюючим і розважальним засобом масової інформації є телебачення. Воно приносить рухоме зображення і звук прямо в оселі до людей. Тому можна побачити події у найвіддаленіших куточках, не підводячись з крісла.

Радіо розповсюджене через свою портативність. Це означає, що радіо можна з легкістю носити з собою. Людям подобається слухати радіо на пляжі або на пікніку, сидячи за кермом і гуляючи вулицею. Головною розвагою на радіо є музика.

Газети можуть висвітлити й прокоментувати новини з більшими подробицями, ніж це можуть зробити огляди новин на радіо чи телебаченні. Газети можуть охопити більше подій і новин.

Журнали не зосереджуються на щоденних подіях, які швидко змінюються. Вони представляють глибокий аналіз подій минулого тижня. Журнали призначені для тривалішого зберігання, і тому в них є обкладинка та оправа, вони друкуються на кращому папері.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити