Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Magazines - Журнали

Magazine is one of the major mass media. Magazine is a collection of articles and stories. Usually magazines also contain illustrations.

The earliest magazines developed from newspapers and booksellers catalogs. Such catalogs first appeared during the 1600's in France. In the 1700's pamphlets published at regular intervals appeared in England and America. They were literary publications. One of the first British magazines «The Gentleman's Magazine» was published from 1731 to 1914. The first American magazine was called the «American Magazine», or «A Monthly View».

Magazines provide information on a wide range of topics such as business, culture, hobbies, medicine, religion, science, and sports. Some magazines entertain their readers with fiction, poetry, photography or articles about TV, or movie stars.

Magazines are designed to be kept for a longer time in comparison to newspapers and that is why they are printed on abetter paper and have covers. Magazines, unlike newspapers, do not focus on daily, rapidly changing events.

There are specialized magazines intended for special business, industrial and professional groups, and consumer magazines intended for general public. There are several kinds of consumer magazines.

Children's magazines contain stories, jokes, articles on subjects especially interesting for children and instructions for making games or useful items.

Hobby magazines are intended for collectors of coins, stamps, and other items; people interested in certain sports or games; photography enthusiasts.

Intellectual magazines provide analysis of current cultural and political events. Many of them publish fiction and poetry as well.

Men's magazines focus on such topics as adventure, entertainment, men's fashion and sports.

Women's magazines deal with child-raising, fashion trends, romance. They offer ideas on cooking and home decorating. Many of the monthlies with big circulations are women's magazines.


Questions:

1. What did magazines develop from?

2. What is the name of the first US magazine?

3. What kinds of information do magazines provide?

4. What is the difference in contents between a magazine and a newspaper?

5. What kind of magazines are there?

6. What do they deal with?


Vocabulary:

magazine — журнал

mass media — засоби масової інформації

article — стаття

story — оповідання, розповідь

pamphlet — брошура

publication — видання

topic — тема

to entertain — розважати

fiction — художній твір

poetry — поезіяp>

cover — обкладинка

to focus — зосереджуватися

rapidly — швидко

to be intended — призначатися

consumer magazines — масові журнали

collector — колекціонер

coin — монета

stamp — поштова марка

photography enthusiast — фотолюбитель

current — поточний

event — подія

adventure — пригода

fashion — мода

child-raising — виховання дітей

fashion trends — тенденції в моді

monthly — щомісячне видання

circulation — тираж


Журнали


Журнал є одним з найважливіших засобів масової інформації. Журнал — це збірка статей, оповідань. У більшості випадків журнали містять також ілюстрації.

Найдавніші журнали виникли з газет і каталогів книгарів. Такі каталоги вперше з'явилися у XVII столітті у Франції. У XVIII столітті в Англії та Америці з'явилися брошури, що видавалися регулярно. Це були літературні видання. Один із перших британських журналів «Зе Джентльменз Мегезін» видавався з 1731 по 1914 рік. Перший американський журнал називався «Амерікен Мегезін», або «Манслі В'ю».

Журнали подають інформацію із широкого спектра питань, таких як бізнес, культура, хобі, медицина, релігія, наука, спорт. Деякі журнали розважають своїх читачів художніми творами, поезією, фотографіями чи статтями про кіно- і телезірок.

Журнали призначені для більш тривалого зберігання у порівнянні з газетами, тому вони друкуються на кращому папері та мають обкладинку. Журнали, на відміну від газет, не зосереджуються на одноденних подіях, які швидко змінюються.

Існують спеціалізовані журнали, призначені для спеціалістів у галузі бізнесу, промисловості й медицини та масові журнали, призначені для широкого загалу читачів. Є кілька видів масових журналів.

Дитячі журнали містять оповідання, жарти, статті на теми, особливо цікаві для дітей, і вказівки про те, як зробити гру або яку-небудь корисну річ.

Журнали про захоплення призначені для колекціонерів монет, марок тощо, для людей, які цікавляться певними видами спорту чи іграми, для фотолюбителів.

Суспільно-політичні журнали пропонують аналіз сучасних культурних і політичних подій. Багато з них публікує також художні твори та поезію.

Чоловічі журнали зосереджуються на таких темах, як пригоди, розваги, чоловіча мода і спорт.

Жіночі журнали мають справу з вихованням дітей, тенденціями моди, романтичною літературою. Вони пропонують поради щодо приготування їжі та домашнього інтер'єру. Більшість щотижневиків з великими тиражами є жіночими журналами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити