Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Newspaper Reporting - Репортаж

The newspaper printing is a rather unusual activity since each day the newspaper material is prepared anew. Newspaper includes editorial board work the following functions: getting the right news, writing it in the form of an article, selection of the best items for the print, and desplaying the selected copy in the paper.

All these tasks are performed by journalists, editors and rewrite men, photographers and make-up editors responsible for the issue of the paper.

Thus, the newspaper reporting starts with collecting information for the paper. However, journalism does not stop here. Newspapers and magazines publish a great deal of stories, not only news items or political stories, for example, stories of humourous or some other type. Such essay-type articles may be called human interest stories. Besides, newpapers carry many items on sports, personalities of today as well as stories on science, art and technology. Rather popular are also the reports about the flights of astronauts and space research matters in general.

Human interest stories are often written in the form of an interview, or as some journalists say, a «profile» is given. It is no secret that different newspaper publications differently influence the reader, this depending on the level of the skill of the journalist himself or the type of the topic being covered.

One can often hear some reporters who have just started their career in journalism asking this question: how to conduct an interview? There are hardly any rules to that effect because each interviewee is different. In most instances, the journalist's problem is how to get the interviewee to start talking. The opening questions, therefore, are of special importance. The reporter should not ask questions that call for only yes-or-no response. Another problem is how to keep on talking. Some interviewers take copious notes, others trust their memory and take notes only about the exact names, places, figures, and the like.

The above-mentioned profile-type stories may be characterised as «personality sketches» reading which one learns much about interesting aspects of somebody's life. Other everyday topics covered by newspapers are stories on crime, medicine and law. Those organs of press which focus on entertainment,crime and just gossip are justly called «commercial». These papers are published primarily for profit. Usually they have a considerable readership.


Questions:

1. Why is the newspaper printing an unusual activity?

2. What does the newspaper reporting start with?

3. What do newspapers and magazines publish?

4. What articles may bis called human interest stories?

5. What reports are rather popular?

6. In what form are human interest stories often written?

7. What are the journalist's problems?

8. What other everyday topics do newspapers cover?


Vocabulary:

rewrite man — літературний редактор

make-up editor — редактор

human interest stories — стаття для всіх

to conduct an interview — брати інтерв'ю

stories on crime — повідомлення про скоєні злочини


Репортаж


Видання газет — досить незвична справа, оскільки матеріал для кожного номера щоденно готується наново. Робота в редакції газети включає: збирання новин, написання на їхній основі статей (заміток), відбір найактуальніших матеріалів для друку й розміщення відібраних статей у газеті.

Усіма цими питаннями займаються журналісти, редактори та літературні редакторі, прес — фотографи й редакторі, відповідальні за випуск.

Отже, репортаж починається зі збирання інформації для газети. Цим, однак, журналістика не вичерпується. У газетах і журналах друкуються різноманітні матеріали, окрім інформаційних повідомлень або політичних статей, наприклад, гумористичні нариси і т. д. Такого роду статті можна віднести до розділу «статті для всіх». Крім того, у газетах друкується багато статей на спортивну тематику, про сучасність, а також статті про науку, мистецтво й техніку. Досить популярними є також повідомлення про польоти космонавтів і про космічні дослідження взагалі.

Людей цікавлять статті, написані найчастіше у формі інтерв'ю або, як кажуть журналісти, у яких дається «портрет сучасної людини». Усім відомо, що різні публікації в газетах по-різному діють на читача, що залежить як від особистої майстерності журналіста, так і від характеру обраної ним теми.

Нерідко від журналістів — початківців можна почути таке питання: а як треба брати інтерв'ю? Навряд чи можна запропонувати які-небудь рецепти з цього приводу, оскільки кожен, у кого береться інтерв'ю, — по-своєму цікава особистість. У більшості випадків завдання журналіста полягає в тому, щоб залучити до розмови свого співрозмовника. Звідси зрозуміло, що перші питання грають особливу роль. Не слід ставити запитання, які потребують лише однозначної відповіді «так» чи «ні». Інша проблема — це вміння підтримати розмову. Деякі журналісти, беручи інтерв'ю, багато записують, інші покладаються на свою пам'ять і записують лише імена, назви місць, цифрові дані тощо.

Статті, із яких розкриваються риси сучасника, можна віднести до так званих «статей — замальовок», з яких читач дізнається багато цікавих факторів з чийогось життя. Інші щоденні теми газет — повідомлення про скоєні злочини, статті з питань медицини та права. Ті органи преси, у яких акцент робиться на «розважальній» інформації, злочини та просто плітки, по праву заслуговують назву «комерційних». Такі газети в основному видаються з метою отримання прибутку. Як правило, вони мають широке коло читачів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити