Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Books - Книжки

Many, many years ago a town crier ran through the streets and shouted out all the news. But now we live in the Atomic

Age. Too many things happen too quickly for us to learn about them in the old-fashioned way. That is why we have to read more and more in order to find out what is happening in the world. Reading is rarely a waste of time.

Have you ever thought about the kind of books people used long ago? It is only in the last 500 years that books have been printed on paper. Before that time the only way of making books was to write them out by hand. No one knows when writing first began, but we have found drawings on the walls of caves and scratchings on bones which are at least 25,000 years old.

The invention of paper played a very important part in the development of books.

In the 11th century the art of papermaking reached Europe but no trace of printing was found in Europe until 1423. It is known that Johann Gutenberg secretly tried out ways of printing in Strasbourg, Germany, in 1440.

The knowledge of the methods of printing spread so quickly over the Continent of Europe that by the year 1487 nearly every country had started printing books.

Later people began to learn how to make paper more quickly and cheaply and of better quality.

As a result of this, books became much lighter and smaller.

The first person to print books in the English language was William Caxton, in Russia — Ivan Fedorov.

The first book printed in the Russian language appeared in Moscow on the first of March, 1564. Up to that time there were only handwritten books in Russia. The house built for printing books was not far from the Kremlin. At that time it was one of the best buildings in the Russian capital.

Ivan Fedorov and his assistants were the first to use Russian letters.

By the 16 th century books looked very much as they do today and since then very little change has been made in their appearance.


Questions:

1. Why do we have to read more and more?

2. What was the only way of making books 500 years ago?

3. What played a very important part in the development of books?

4. When did the art of papermaking reach Europe?

5. What did people begin to learn later?

6. Who was the first to print in the Russian language?


Vocabulary:

a town cryer — міський глашатай

for us to learn about them — щоб ми дізналися про них

in the old-fashioned way — застарілими способами

no trace ... was found — ніяких слідів ... не було знайдено

to print — друкувати

by hand — рукою, від руки


Книжки


Багато років тому вулицями бігав міський глашатай й голосно сповіщав усі новини. Але зараз ми живемо в атомному віці. Багато подій відбувається надто швидко, щоб ми дізнавалися про них застарілими способами. Ось чому нам доводиться все більше й більше читати, аби дізнаватися про те, що відбувається у світі. Читання рідко буває марнуванням часу.

Ви коли-небудь замислювалися над тим, які книжки люди читали багато років тому? Книжки друкуються на папері лише останні 500 років. Доти єдиним способом зробити книгу було написати її від руки. Ніхто не знає, коли вперше з'явилася писемність, але знайдено малюнки на стінах печер і на кістках, яким не менше 25 000 років.

Винахід паперу зіграв надзвичайно важливу роль у розвитку книги.

В XI столітті мистецтво робити папір прийшло у Європу, але не знайдено ніяких слідів книгодрукування в Європі до 1423 р. Відомо, що Йоганн Гутенберг потайки намагався друкувати в Страсбурзі (Німеччина) в 1440 році.

Знання способів друкування так швидко розповсюджується Європою, що на 1487 рік книжки почали друкувати майже в кожній країні.

Пізніше люди дізналися, як робити папір швидше, дешевше й кращої якості.

Результатом цього було те, що книжки стали набагато легші та менші.

Першою людиною, яка надрукувала книгу англійською мовою, був Уільям Кекстон, у Росії — Іван Федоров.

Перша книга, надрукована руською мовою, з'явилася в Москві 1 березня 1564 року. Доти в Росії були тільки рукописні книжки. Будинок, збудований для друкування книжок, був недалеко від Кремля. На той час це була одна з кращих будівель у російській столиці.

Іван Федоров і його помічники першими використали російський алфавіт.

На початок XVI століття книжки стали дуже схожі на сучасні, і відтоді вони мало змінилися зовнішньо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити