Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Libraries - Бібліотеки

Libraries play an important part in the cultural development of a country. People have a desire to learn, they seek knowledge. Books satisfy this desire.

Books should not be read only for pleasure. Reading books helps us in our education. We can find all kinds of books in the libraries: novels, biographies, fiction, short stories, books on travelling, technical books, magazines, books for children and so on. In some libraries we can find books in many foreign languages.

When a reader comes to a library for the first time he fills in his library card and the librarian helps him to choose something to read. The reader is allowed to borrow books for a certain number of days. The catalogues help the reader to find the books he needs. We should be careful with the books and not damage them in any way. We should not make notes in library books or dog's-ear the pages. Reading rooms are open to all who wish to work there. Besides books we can get periodicals, newspaper files and magazines to read there. Readers come to reading rooms to study and prepare material for their reports or for their scientific work.


Questions:

1. What satisfies people's desire to learn?

2. Where can we find all kinds of books?

3. What does a reader do when he conies to a library for the first time?

4. What helps the reader to find the books he needs?

5. What can we do in reading rooms?


Vocabulary:

to satisfy — задовольняти

education — освіта

novel — роман

to damage — псувати, руйнувати


Бібліотеки


Бібліотеки грають важливу роль у культурному розвитку країни. Люди бажають вчитися, вони пориваються до знань. Книжки задовольняють їхні бажання.

Книжки не можна читати лише для задоволення. Читання книг допомагає в нашій освіті. У бібліотеках ми можемо знайти всі види книжок: романи, біографічні та художні твори, оповідання, пригодницькі твори, технічну літературу, твори для дітей та ін. У деяких бібліотеках можна знайти книжки багатьма іноземними мовами.

Коли читач уперше приходить до бібліотеки, він заповнює свій читацький формуляр, і бібліотекар допомагає йому вибрати щось почитати. Читачеві дозволяють взяти книжки на певну кількість днів. Знайти потрібну книгу читачу допомагають каталоги. Ми повинні дбайливо ставитися до книжок і не рвати їх. Не слід робити нотаток у бібліотечних книжках або замацувати сторінок. Читальні зали відкриті для всіх, хто хоче там працювати. Окрім книжок ми можемо читати тут періодику: підшивки газет і журналів. Читачі приходять до читальних залів, щоб навчатися, готувати матеріал для доповідей або наукової роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити