Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Book-bag - Сумка з книжками

Some people read for instruction, and some for pleasure, but not a few read from habit. I belong to that company. Let us admit that reading with us is just a drug that we cannot get along without.

Books are necessary to me and I never travel far without enough reading matter. But when I am starting on a long journey, the problem is really great. I have learnt my lesson. Once I fell ill in a small town in Java and had to stay in bed for three months. I came to the end of all the books I had brought with me and knowing no Dutch had to buy the schoolbooks from which intelligent Javanese, I suppose, got knowledge of French and German. So I read again after twenty-five years the plays of Goethe, the fables of La Fontaine and the tragedies of Racine. I have the greatest admiration for Racine, but I admit that to read his plays one after the other requires a certain effort in a person who is ill. Since then I have made a point of travelling with a large sack full of books for every possible occasion and every mood.

There are books of all kinds. Volumes of verse, novels, philosophical works, critical studies (they say books about books are useless, but they certainly make very pleasant reading), biographies, history; there are books to read when you are ill and books to read when your brain wants something to work at; there are books that you have always wanted to read but in the hurry of life at home have never found time to; there are books to read at sea; there are books for bad weather; there are books chosen solely for their length, which you take along when you have to travel light, and there are the books you can read when you can read nothing else.


Questions:

1. Why do some people read books?

2. What is reading?

3. Why are books necessary?

4. Who do you have the greatest admiration for?

5. Why did the author of the text make a point of travelling with a large sack full of books?

6. What books are there?


Vocabulary:

to have the greatest admiration for smth. — більше за все захоплюватися чимось

for every possible occasion — для кожного можливого випадку

for every mood — для будь-якого настрою

brain — розум, мозок, глузд


Сумка з книжками


Деякі люди читають для того, щоб одержати знання, деякі — для задоволення, але більшість людей читає за звичкою. До таких можна віднести й мене. Зауважимо, що читання для нас — лише наркотик, без якого ми не можемо жити.

Книжки мені потрібні, і я ніколи нікуди не їжджу, не маючи з собою чогось почитати.

Але коли я вирушаю в довгу подорож, де справді величезна проблема. Цьому мене навчила пригода, яка трапилася зі мною. Якось я захворів у невеликому містечку на Яві, і мені довелося пролежати в ліжку три місяці. Я перечитав усі книжки, які привіз із собою, і оскільки я не знав німецької, то змушений був купити шкільні підручники, за якими освічені жителі Яви, на мою думку, вивчали французьку та німецьку. Тому я прочитав ще раз, 25 років по тому, п'єси Гете, байки Лафонтена і трагедії Расіна. Я більше за все захоплююся Расіном, але я вважаю, що хворій людині слід докласти зусиль, щоб читати його п'єси одна за одною. З того часу я вважаю за потрібне подорожувати з великим мішком, повним книжок для кожного можливого випадку для будь-якого настрою.

Існують різні книжки. Томики віршів, романи, філософські твори, літературна критика (кажуть, що книжки про книги непотрібні, але їх також приємно почитати), біографічні та історичні твори; існують книги, які добре читати, коли ви захворіли чи коли бажаєте, щоб ваш мозок попрацював; є книжки, які вам завжди хотілося почитати, але в поспіху ви жодного разу не знаходили для цього час; є книжки, які читають на морі, є книжки для поганої погоди, є такі, які вибираються лише за їх невеликий обсяг і які ви берете в дорогу; і є книжки, які ви читаєте, коли вам більше нічого читати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити