Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


My Favourite Book - Моя улюблена книга

My favourite book is «Robinson Crusoe» by Daniel Defoe. D. Defoe (1660—1731) was a great master of realistic detail. The novel «Robinson Crusoe» was written in 1719. The novel is praise to human labour and the triumph of man over nature. Defoe shows the development of his hero. At the beginning of the story we see an unexperienced youth, a rather frivolous boy, who then becomes a strong-willed man.

Robinson Crusoe's most characteristic trait is his optimism. His guiding principle in life become «never say die» and «in trouble to be troubled is to have your troubles doubled». He had confidence in himself and in man. He believed it was within the power of man to overcome all difficulties. Crusoe was an enthusiastic worker and always hoped for the best.

Defoe is a writer of the Enlightenment. He teaches people how to live, he tries to teach what's good and what's bad.

His novel «Robinson Crusoe» is not only a work of fiction, an account of adventures, a biography and an educational pamphlet. It is a study of man, a great work showing man in relation to nature arid civilization as well as in relation to labour and private property.


Vocabulary:

praise — хвала, хвалити

triumph — перемога, тріумф

unexperienced — недосвідчений

frivolous — пустий, легковажний

trait — риса (характеру)

trouble — лихо, біда; турбуватися

to double — подвоювати


Моя улюблена книга


Моя улюблена книга — «Робінзон Крузо», написана Даніелем Дефо. Д. Дефо (1660—1731) був видатним майстром реалізму. Роман «Робінзон Крузо» був написаний у 1719 році. Роман уславлює людину праці й перемогу людини над природою. Дефо показує розвиток свого героя. На початку розповіді ми бачимо недосвідченого юнака, доволі легковажного парубка, який потім стає чоловіком з сильним характером.

Найхарактернішою рисою характеру Робінзона Крузо є його оптимізм. Головний принцип його життя — «ніколи не думати про загибель» і «хвилюватися в біді — означає, що твоя біда подвоюється». Він упевнений в собі та в людині. Він вірить, що людина здатна подолати труднощі. Крузо був ентузіастом — трудягою і завжди сподівався на краще.

Дефо — письменник доби Просвіти. Він вчить людей як жити, він прагне навчити тому, що таке добре й що таке погано.

Його роман «Робінзон Крузо» — це не лише художній твір, опис пригод, біографія і повчальна книга. Це — дослідження людини, величезна праця, яка показує як взаємовідносини людини з природою і суспільством, так і її ставлення до праці й приватної власності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити