Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


School Life - Шкільне життя

I am a pupil of the 11-th form, I study at school number 9. I would like to tell your about our school life.

I go to school five days a week. Our classes start at 8 o'clock a. m. and last till 3 o'clock p.m. So we have 6 or 7 lessons a day. We study many different subjects: Russian, Ukrainian, English, French, literatures, history, geography, biology, physics, chemistry, mathematics, programming and computer, sciences, languages, literature and history are my favourite subjects. I make good marks in these subjects.

The school year is divided into four terms, called quarters. It begins on the 1st of September known as a Day of knowledge and finishes in May. Each quarter is followed by holidays.

Every pupil has a day-book where the teachers put down the marks, that pupil has earned at the class. During the classes pupils are to answer the teacher's questions, do some exercises, write sentences, count, read, the pupils are often called to the blackboard. After every lesson the teachers give us home assignment. At the next lesson the teachers check them up. To do good at school one should make home assignments regulary, be active at the lessons and spend at least two-three hours every day studying.

I like studying. My favourite proverb is «Live and learn».


Questions:


1. What school do you study at?

2. What time do the lessons begin?

3. What subjects do you study at school?

4. What are your favourite subjects?

5. How many lessons a day have you got?

6. Do you regulary make the home assignments?


Vocabulary:

to last — продовжуватися, тривати

programming — програмування

computer science — інформатика

favourite — улюблений

to divide — розділяти

quarter — чверть

day-book — щоденник

to earn a mark for the answer — одержувати оцінку

home assignment — домашнє завдання

to check up — перевіряти

regulary — регулярно

proverb — прислів'я

live and learn — вік живи, вік учись


Шкільне життя


Я — учениця одинадцятого класу школи № 9. Я хотіла б розповісти вам про наше шкільне життя. Я ходжу до школи п'ять разів на тиждень. Заняття починаються о восьмій годині ранку й тривають до 3 години дня. У нас буває шість або сім уроків на день. Ми вивчаємо багато різних предметів: російську, українську, англійську, французьку мови, літературу, історію, математику, програмування та інформатику. Мої улюблені предмети — мови, література й історія. Я одержую гарні оцінки з цих предметів.

Шкільний рік розподілений на чотири періоди, що називаються чвертями. Рік починається 1 вересня, відомого як День знань, і закінчується в травні. Після кожної чверті є канікули.

У кожного учня є щоденник, у який учитель ставить одержані учнем оцінки. Під час уроку учні повинні відповідати на питання вчителя, виконувати вправи, писати речення, рахувати, читати. Часто учнів викликають до дошки. Після кожного уроку вчитель задає домашнє завдання. А наступного уроку перевіряє його. Щоб добре вчитися в школі, слід постійно виконувати домашні завдання і займатися уроками хоча б дві — три години на день.

Мені подобається вчитися. Моє улюблене прислів'я таке: «Вік живи — вік учись».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити