Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Subjects We Do at School. My Favourite Subject (2) - Предмети, які ми вивчаємо в школі. Мій улюблений предмет (2)

We did quite a lot of subjects at school. They were: Mathematics, Physics, Chemistry, History, Geography, Russian, Ukrainian, English, Literature and others.

Every teacher asked for equal and adequate attention to his subject and it was not an easy work to do. I knew that all the subjects were important, but still I was always indifferent to exact sciences.

Since my childhood I have been fond of reading. My favourite subjects were Literature and languages. When I started studying English, the first thing I got interested in, was the different way to express one and the same idea in English and Ukrainian. I wondered why if an Englishman is upset or gloomy he does not say: «I have a bad mood» like Ukrainians do but says: «I feel blue».

There is an infinite number of such things in any language.

I read English books, tried to translate some articles from «Moscow News». Very often I borrowed English books from our school library. I spend a lot of time studing Grammar and doing exercises.

At our English lessons we read quite a lot, but didn't talk much. So me and my friends decided to speak English among us. Very often I spoke English with my friends on the way home after classes.


Questions:

1. What subjects did you do?

2. Did you like them all?

3. What was your favourite subject?

4. Have you read any English books?

5. Was studing Grammar difficult for you?


Vocabulary:

equal — рівний

adequate — достатній

attention — увага

indifferent — байдужий

exact sciences — точні науки

express — виражати

to upset — засмучувати

gloomy — похмурий

infinite — безкраїй, безкінечний

to translate — перекладати

to borrow — брати, займати

among — серед, між


Предмети, які ми вивчали в школі. Мій улюблений предмет (2)


У школі ми вивчали багато предметів. Це — математика, фізика хімія, історія, географія, російська, українська й англійська мови, література та інші предмети.

Кожен вчитель вимагав, щоб до його предмета ставилися з відповідною повагою, і це було не завжди легко зробити. Я розуміла, що всі предмети важливі, але все ж таки залишалася байдужою до точних наук.

З дитинства я любила читати. Моїми улюбленими предметами були література й мови. Коли я почала вивчати англійську, перше, що мене зацікавило, це те, що ми по-різному виражаємо одну й ту саму думку в англійській і українській мовах. Мені було цікаво, чому коли англієць засмучений і пригнічений, він не скаже, як українець: «У мене, поганий настрій», а скаже: «Я почуваюся засмученим».

У кожній мові зустрічається безмежна кількість таких відмінностей.

Я читала книжки англійською мовою, намагалася перекласти статті з «Московських новин». Дуже часто я брала книжки англійською мовою з нашої шкільної бібліотеки. Я витратила багато часу, вивчаючи граматику й виконуючи вправи.

На наших уроках з англійської мови ми досить багато читали, але не дуже багато говорили. Тому я та мої друзі вирішили говорити англійською один з одним. Дуже часто після занять, по дорозі додому, ми спілкувалися англійською.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити