Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


At Library. My School Library (2) - У бібліотеці. Моя шкільна бібліотека (2)

Libraries make an important part of the world culture. There are infinite number of books in the world. We can not buy all the books we like and would like to read. When we have to write a report on some subject or to learn in details about some phenomenon there is no other way out for us but to use a library.

There are a lot of reading-halls: special halls for scientific reference work, for current periodicals, for music and art, for foreign languages, and others. I visited it several times but most often I take books from there.

To enter the library one should have a reading card. A lot of people go to libraries on weekends. I like reading. What books do I like? I can not read one and the same sort of literature for a long time. I prefer to alternate short stories with the novels, love stories with books on history, poems with plays.

There is a not big library in my school. I must admit it is not bad at all. It is a big light room, very clean and cosy, on the first floor. There are a lot of bookcases and bookshelves there. You can find there books of adverture stories, historical novels, collection of short stories. Two very nice librarians can help you to find the book you need.

Pupils go to the library to read and take books, to look through some new magazines and newspapers. Many teachers go to the school library too.


Questions:

1. Is there a library in your school?

2. Do you like to read books?

3. How often do you go to the library?

4. What kind of books do you like to read?

5. Why do a lot of people visit library on weekends?


Vocabulary:

infinite — незліченний, незчисленний

huge — величезний

vast — просторий, великий, широкий

enter — зайти

to alternate — чергувати

novel — роман

to admit — визнати

adventure — пригода

magazine — журнал

librarian — бібліотекар

foreign — іноземний


У бібліотеці. Моя шкільна бібліотека (2)


Бібліотеки грають важливу роль у світовій культурі. У всьому світі існує безліч книг. Ми не можемо купити всі книжки, які нам подобаються або які б нам хотілося прочитати. Коли нам потрібно написати доповідь з певної теми або вивчити докладно якесь явище, єдиний спосіб зробити це — відвідати бібліотеку.

Там є багато читальних залів, відділів для роботи з науковою літературою, з періодичною літературою, відділ мистецтва, відділ іноземної літератури та інші. Я відвідувала ці відділи декілька разів, але, в основному, там я беру книжки додому.

Щоб зайти до бібліотеки, треба мати читацький квиток. Багато людей відвідує бібліотеку у вихідні.

Я люблю читати. Які книжки мені подобаються?

Я не можу читати однотипну літературу тривалий час. Мені подобається міняти оповідання з романами, романи про кохання з історичними, поезії з п'єсами.

У моїй школі є невелика бібліотека. Я повинна визнати, що вона досить непогана. Це велика світла кімната, дуже чиста й зручна, розташована на першому поверсі. Там є багато книжкових шаф і полиць. Там можна знайти пригодницьку літературу, історичні романи, збірки оповідань. Два дуже приємні бібліотекарі допомагають знайти потрібну книгу.

Учні ходять до бібліотеки, щоб почитати там і взяти книжки додому чи проглянути нові газети й журнали. Багато вчителів теж відвідує бібліотеку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити