Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


From the History of the Donbass and Donetsk - З історії Донбасу і Донецька

The Donbass (taking its name from its location in the basin of the river Don) covers a total area of 1860 sq. km and stretches 110 km from East to West and 50 km from North to South.

The Russian scientist Dmytro Mendeleev spent three months in the Donbass in 1888 and wrote, «I was struck by the unexhaustible richness of the area, surpassing anything I have ever seen not only in Russia but in Europe and America as well».

The geologists found coal to a depth of 1800 m. In 1957 it was estimated that there were 240 620 million tons. In 1721 Petro the Great showed interest that coal was to be found in the area but things moved slowly. The area was taken from the Crimean tatars in 1739 and mining began only in 1789. There were settlements on the site of Donetsk at the end of the 18th century but the first mine was not opened there until 1820.

The name of John Hughes is well-known to everybody who lives in Donetsk. He started his career as a blacksmith. In 1869 with a capital of 300,000 pounds and having the sanction of the Russian government he founded the New Russian metallurgical company in London. Still with no knowledge of Russia or of the Russian language, he organized a new factory in the country north of the Sea of Azov. The equipment shipped from Britain was put ashore in Taganrog, the nearest port. Some experts and skilled workers came from England but the majority were from the provinces of Northern Russia.

The settlement was called Yuzovka after Hughes. The railway connection added to Yuzovka's importance and the expanding village grew into a town by 1917.


Questions:

1. What area does the Donbass cover?

2. How many months did Dmytro Mendeleev spend in the Donbass?

3. When did Petro the Great show interest that coal was to be found in the area?

4. Why is the name of John Hughes well-known to everybody who lives in Donetsk?

5. When did the expanding village grow into a town?


Vocabulary:

location — розміщення

unexhaustible — невичерпний

to surpass — переважати, перевищувати

to be struck — бути враженим, здивованим

blacksmith — коваль


З історії Донбасу і Донецька


Донбас (ця назва пішла від назви річки Дон, у басейні якої він знаходиться) займає площу 1860 кв. км і простягається на 110 км зі сходу на захід і на 50 км з півночі на південь.

Російський вчений Дмитро Менделєєв провів у Донбасі З місяці в 1888 році. Він писав: «Я був вражений невичерпним багатством зони, яке перевищує все, що я коли-небудь бачив не тільки в Росії, але й у Європі, і в Америці».

Геологи знайшли вугілля на глибині 1800 м. У 1957 році було підраховано, що поклади вугілля становлять 240 620 млн. тонн. У 1712 році Петро Перший зацікавився видобутком вугілля в цій області, але справи просувалися повільно. Територію відібрали в кримських татар у 1739 році, а будівництво шахт почалося тільки в 1789 році. На місці Донецька були поселення наприкінці XVIII століття, але перша шахта відкрилася лише в 1820 році.

Ім'я Джона Юза добре відоме будь-якому жителю Донецька. Він почав свою кар'єру, працюючи ковалем. У 1869 році, маючи капітал у 300 000 фунтів стерлінгів і санкцію російського уряду, він заснував Нову російську металургійну компанію в Лондоні. Не знаючи Росії та російської мови, він організував новий завод на території, розташованій на північ від Азовського моря. Обладнання, яке доставили кораблями з Британії, розвантажили в Таганрозі, найбільшому порту. З Англії приїхало декілька експертів і кваліфікованих робітників, але більшість робітників була із сіл півночі Росії.

Селище було назване Юзівка за ім'ям Юза. Роль Юзівки виросла завдяки залізничній мережі, і селище, яке росло, стало містом до 1917 року.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити