Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Great Britain - Великобританія

The full name of the country the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

The United Kingdom is situated on the British Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and a great number of small islands. Their total area is over 314 000 sq. km.

The British Isles are separated from the European continent by the North Sea and the English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea.

Northern Ireland occupies one third of the island of Ireland. It borders on the Irish Republic in the south.

The island of Great Britain consists of three main parts: England (the southern and middle part of the island), Wales (a mountainous peninsula in the West) and Scotland (the northern part of the island).

There are no high mountains in Great Britain. In the north the Cheviots separate England from Scotland, the Pennines stretch down North England along its middle, the Cambrian mountains occupy the greater part of Wales and the Highlands of Scotland are the tallest of the British mountains. There is very little flat country except in the region known as East Anglia.

Most of the rivers flow into the North Sea. The Thames is the deepest and the longest of the British rivers. Some of the British greatest ports are situated in the estuaries of the Thames, Mersey, Trent, Tyne, Clyde and Bristol Avon.

Great Britain is not very rich in mineral resources, it has some deposits of coal and iron ore and vast deposits of oil and gas that were discovered in the North Sea.

The warm currents of the Atlantic Ocean influence the climate of Great Britain. Winters are not severely cold and summers are rarely hot.

The population of the United Kingdom is over 58 million people. The main nationalities are: English, Welsh, Scottish and Irish. In Great Britain there are a lot of immigrants from former British Asian and African colonies.

Great Britain is a highly industrialized country. New industries have been developed in the last three decades. The main industrial centres are London, Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool, Glasgow and Bristol.

The capital of the country is London. The United Kingdom is a parliamentary monarchy.


Questions:

1. Where is the United Kingdom situated?

2. What islands do the British Isles consist of?

3. What ocean and seas are the British Isles washed by?

4. How many parts does the Island of Great Britain consist of and what are they called?

5. What country does Northern Ireland border on?

6. Are there any high mountains in Great Britain?

7. What sea do most of the rivers flow into?

8. What mineral resources is Great Britain rich in?

9. What is the climate like in Great Britain?

10. What is the population of Great Britain?

11. What city is the capital of the U. K.?

12. What kind of state is Great Britain?


Vocabulary:

isle — острів

island — острів

to separate — розділяти

european — європейський

the English Channel — Ла-Манш

to be washed by — омиватися

to border on — межує з...

to consist of — складається з...

mountainous peninsula — гористий півострів

to stretch — простягається

estuary — гирло річки

deposits — поклади

iron ore — залізна руда

to discover — знайти

current — течія

severely — надзвичайно

decade — десятиріччя

monarchy — монархія


Великобританія


Повна назва країни — Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.

Сполучене Королівство знаходиться на Британських островах. Британські острови складаються з двох великих (Великобританії, Ірландії) і великої кількості маленьких островів. їхня загальна площа 314 тисяч кв. км.

Британські острови відокремлені від Європейського континенту Північним морем і Ла-Маншем. Західне узбережжя Великобританії омивається Атлантичним океаном та Ірландським морем.

Північна Ірландія займає одну третю території острова Ірландія. На півдні вона межує з Ірландською Республікою.

Острів Великобританія складається з трьох основних частин: Англія (південна та середня частини острова), Уельс (гористий півострів на заході) і Шотландія (північна частина острова).

У Великобританії немає високих гір. На півночі Чевіот-Хілс відокремлюють Англію від Шотландії; Пеннінські гори тягнуться від Північної Англії майже через всю її центральну частину; Кембрійські гори займають більшу частину Уельсу; Північно-Шотландське нагір'я — найвищі гори в Британії. У країні дуже мало рівнин, окрім місцевості, відомої як Східна Англія.

Більшість річок впадає в Північне море. Темза — найглибша і найдовша з річок Британії. Деякі найбільші порти Британії розташовані в гирлах Темзи, Мерсі, Тренту, Тейну, Клайду і Брістольського Ейвону.

Великобританія не дуже багата на корисні копалини. Вона має невеликі поклади вугілля і залізної руди й багаті поклади нафти, газу, які були відкриті в Північному морі.

Теплі течії Атлантичного океану впливають на клімат Великобританії. Зима тут не надто сувора, а літо рідко буває спекотним.

Населення Сполученого Королівства становить понад 58 млн. осіб. Основні національності: англійці, уельсці, шотландці та ірландці. У Великобританії багато іммігрантів з колишніх азіатських і африканських колоній Британії.

Великобританія — країна з високорозвиненою промисловістю. За останні три десятки років розвинулися нові галузі промисловості. Головні промислові центри — це Лондон, Бірмінгем, Манчестер, Лід, Ліверпуль, Глазго, Брістоль.

Столицею країни є Лондон. Сполучене Королівство — це конституційна монархія.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити