Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Geographical Position of Great Britain - Географічне положення Великобританії

There are two large islands and several smaller ones, which lie in the north-west coast of Europe. Collectively they are known as the British Isles. The largest island is called Great Britain. The smaller one is called Ireland. Great Britain is separated from the continent by the English Channel. The country is washed by the waters of the Atlantic Ocean. Great Britain is separated from Belgium and Holland by the North Sea, and from Ireland — by the Irish Sea.

In the British Isles there are two states. One of them governs of the most of the island of Ireland. This state is usually called the Republic of Ireland. The other state has authority over the rest of the territory.

The official name of this country is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. But it is usually known by a shorter name — «The United Kingdom». The total area of Great Britain is 244,000 square km.

They say that the British love of compromise is the result of the country's physical geography. This may or may not be true, but it certainly true that the land and climate in Great Britain have a notable lack of extremes. The mountains in the country areliot very high. It doesn't usually get very cold in the winter or very hot in the summer. It has no active volcanoes, and an earth tremos which does no more than rattle teacups in a few houses which is reported in the national news media, The insular geographical position of Great Britain promoted the development of shipbuilding, different training contacts with other countries.


Questions:

1. Where is Great Britain situated?

2. What is the total area of Great Britain?

3. What is the official name of this country?

4. Is Great Britain a mountainous country?

5. What's the result of the country's physical geography?


Vocabulary:

British Isles — Британські острови

to govern — управляти

to rattle — плескати, базікати

volcano — вулкан

earth tremos —землетрус

to be separated — бути відмежованим

insular — острівний


Географічне положення Великобританії


На північно-західному узбережжі Європи розташовані два великі та декілька маленьких островів. Разом вони відомі як Британські острови. Найбільший острів називається Великобританія. Менший — Ірландія. Великобританія відокремлена від континенту протокою Ла-Манш. Країна омивається водами Атлантичного океану.

Великобританія відокремлена від Бельгії та Голландії Північним морем, а від Ірландії — Ірландським морем.

На Британських островах дві держави. Одна з них займає острів Ірландію. Ця держава звичайно називається Ірландська Республіка. Іншій державі підпорядкована решта території.

Офіційна назва цієї країни — Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Але зазвичай вона відома під короткою назвою «Сполучене Королівство». Загальна площа Великобританії 244 000 км2.

Кажуть, що любов британців до компромісів — результат географічного положення країни. Це може бути, а може й не бути правдою, але правда в тім, що рельєф і клімат Великобританії відзначаються відсутністю будь-яких контрастів. Гори в країні не дуже високі. Узимку тут не надто холодно, а влітку не дуже жарко. У країні немає діючих вулканів. Землетруси, про які повідомляється в засобах масової інформації, викликають лише деренчання чашок в кількох домах. Острівне географічне положення Великобританії сприяє розвиткові суднобудівництва, різним торговельним відносинам з іншими країнами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити