Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


«Titanic» - «Титанік»

As you know, the 3-hour-14-minute film «Titanic» is no mere disaster movie. It's an epic love story about a 17-year-old American aristocrat who is betrothed to a rich and hateful suitor but falls in love with a free-spirited artist, who won his third-class passage in a card game. It's «Romeo and Juliet» on a sinking ship and has become an international sensation.

«Titanic» is also a movie about money and its evils. With fine irony, Cameron has spent more dollars than any other filmmaker to make a film that denounces the rich.

The $8,4 million costume budget alone would finance several independent movies. Production designer Peter Lamont copied the real Titanic down to the exact shade of green on the chairs in the smoking lounge. The sumptuous sets have made-to-order replicas of the china, the stained-glass windows — and since all of it was going to be destroyed, nothing could be rented. «To the best of our knowledge, there was no violation of historical truth», says Cameron. «We have a great responsibility. Whatever we make, will become the truth, the visual reality that a generation will accept», says Cameron.

The special effects are in the service of the story. In the 80-minute sinking of the ship, you don't wonder what's real and what's computer-generated. What you feel is the horror of the experience, the depths of the folly that left this «unsinkable» ship so vulnerable to disaster. While the women and children are loaded into lifeboats (there were only enough for half the 2,200 passengers), the third-class passengers are locked.

Cameron makes terrifying poetry out of chaos with images of the ship breaking in half,the deck rising perpendicular to the water as passengers bounce off the ships's giant propellers into the freezing ocean.

But it is the love between the unhappy Rose and the sanguine, open hearted Jack that occupies stage center. Is it the great love story Cameron so desperately wanted to make? Not quite. Visually, his lovers are an odd match: next to Di Caprio's boyish beauty, Kate Winslet looks womanly. And once the disaster strikes, their individual fates become overwhelmed by the communal horror. Our hearts, at least, couldn't but break once these loves truck kids were surrounded by floating frozen corpses.

Cameron's strength is in painting canvases with broad strokes, and for 194 minutes he holds you in his grip. This is one grand entertainment — old-fashioned filmmaking brought up to date with the most spectacular technology available.

Cameron says today that if he had known what it would take to bring his vision to the screen, he would have stopped before he started. But «regret» is not in the guy's vocabulary.


Questions.:

1. What is «Titanic» about?

2. Did Peter Lamount copy the real «Titanic»?

3. What do you feel when you watch the film?

4. What does J. Cameron make of chaos?

5. What occupies stage center of the film?

6. What does Cameron say today?


Vocabulary:

lounge — кімната для відпочинку

sumptuous — який дорого коштує

replica — точна копія

china — фарфорові вироби

stained-glass — вітражне скло

violation — перекручення

to generate — породжувати

folly — дурість, безрозсудність

vulnerable — уразливий

to bounce — зіскакувати

sanguine — життєлюбний

desperately — розпачливо, завзято

odd — незвичайний

to overwhelm — придушувати, заглушати

corpse — труп

grip — хватка

available — приступний, доступний

regret — каяття, жалкування


«Титанік»


Як ви знаєте, фільм «Титанік», який триває протягом 3 годин 14 хвилин, не тільки фільм — катастрофа. Це епічна історія кохання сімнадцятирічної американської аристократки, яка заручена з багатим та ненависним прохачем її руки, але закохується у волелюбного художника, який виграв свій квиток третього класу в карти. Це «Ромео та Джульєтта» на кораблі, який потопає, і вона стала міжнародною сенсацією.

«Титанік» — це фільм про гроші та лихо, які вони несуть. За іронією долі, Камерон витратив на створення фільму, що засуджує багатих, набагато більше доларів, ніж будь-який інший режисер.

Одних тільки 8,4 мільйона доларів, витрачених на костюми, вистачило б профінансувати декілька окремих фільмів. Постановник фільму Пітер Ламант скопіював справжній «Титанік» до таких дрібниць, як точне відтворення зеленого тону на стільцях кімнати для відпочинку. Розкішні сервізи, виготовлені під заказ точні копії фарфорових виробів, вітражне скло — і оскільки усе це повинно було розбитися, нічого не можна було взяти на тимчасове користування. Камерон говорить, що вони зробили все, щоб не було перекручення історичної правди. «На нас лежить велика відповідальність. Щоб ми не зробили, це стане правдою, явною реальністю, яку прийме покоління», — говорить Камерон.

У фільмі використані спеціальні ефекти. Коли ми дивимось протягом 80 хвилин, як потопає корабель, нам не цікаво, що справжнє, а що створено комп'ютером. Ми відчуваємо жах від того, що відбувається, глибину нерозсудливості, яка зробила цей «нєпотоплюваний» корабель таким уразливим. Тим часом, як жінок і дітей пересаджували на рятівні човни (яких вистачало лише на половину з 2.200 пасажирів), пасажири третього класу зачинені під палубою, як тварини.

Камерон створює жахливу поезію із хаосу та образу корабля, який розламується навпіл, палуби, яка піднялася перпендикулярно воді, пасажирів, які зстрибують з величезних гвинтів у льодяний океан.

У центрі стоїть кохання між нещасливою Розою та життєлюбним і відкритим Джеком. Невже саме історію кохання так сильно хотів створити Камерон? Не зовсім. Візуально закохані не дуже один до одного підходять: поряд з юнацькою красою Ді Капріо Кейт Уінслет здається занадто дорослою. Коли вже розігрується катастрофа, їх особиста доля подавляється всеосяжним жахом. Принаймі, наші серця завмерли, коли ці юні закохані були оточені замерзлими плаваючими трупами.

Сила Камерона — у створенні полотен великими штрихами, і він захоплює вас на 194 хвилини. Це грандіозне видовище — старомодний фільм, поставлений в сучасних умовах з найвидовищною технологією, яка доступна на сьогоднішній день.

Сьогодні Камерон говорить, що якщо б він знав, чого буде коштувати втілення на екрані його задуму, він би зупинився до того, як почав знімати. Але слово «жалкування» не входить до його лексикону.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити