Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


My Favourite Film - Мій улюблений фільм

Usually we see films either in the cinema or on the TV. But from time to time I go to the cinema. My favourite film is «War and Peace». The script of the film was written by Sergey Bondarchuk and W. Solowjew. The Leningrad (now Sankt Petersburg) ballet-dancer Ludmila Saweljiewa played the main part. She played this role wonderfully. The other parts were played by A. Ktorov, O. Tabakov, I. Skobzeva.

Borodino struggle, hunting, the first ball of Natasha made a great impression on me.

My favourite film is «The Fate of a Man». This film is excellent. It is difficult to find other words to describe it. It has enormous vigour and delicacy, it is full of purity and hope.

...A man is caught in the storm of war and loses everything. Black clouds surround him, and yet he finds strength to bear up with it all; he finds strength to adopt a child, a destitute, helpless creature...» All the great events and the feelings aroused are depicted with taste, tact and restraint. I wish to draw attention particularly to the extraordinary performance of the boy. Even if the film has no other merits, the child scenes, so subtle, profound and lifelike, so full of tragic vigour — these scenes alone would win Bondarchuk the reputation of a great director.


Vocabulary:

enormous — великий, жахливий

vigour — сила, енергія

delicacy — делікатність, вишуканість

purity — чистота, незайманість

to bear up — триматись стійко

destitute — позбавлений чого-небудь, потребуючий

to arouse — виникати, з'являтися

to depict — зображувати, описувати

restraint — стриманість

merit — гідність


Мій улюблений фільм


Звичайно ми дивимось фільми або в кінотеатрі, або по телевізору. Але час від часу я все ж ходжу до кінотеатру. Мій улюблений фільм «Війна і мир». Сценарій до цього фільму був написаний С. Бондарчуком та В. Соловйовим. Балерина із Ленінграда (зараз Санкт-Петербург) Людмила Савельєва виконала головну роль. Вона зіграла її чудово. Інші ролі виконали О. Кторов, О. Табаков, І. Скобцева.

Битва під Бородіно, полювання, перший бал Наташі викликали у мене великі враження.

Мій улюблений фільм також «Доля людини». Це чудовий фільм. Важко підібрати інші слова, щоб його описати. У ньому поєднуються велика енергія та ніжність, він повен чистоти та надії.

...Людина опиняється у пучині війни та втрачає все. Чорні хмари навколо нього, і все ж він здобуває сили встояти: він знаходить сили дати притулок знедоленій дитині, беззахисній істоті.

Усі великі події та великі почуття, які з'являються, зображені зі смаком, тактом та стриманістю. Хотілось би звернути увагу на незвичайну гру хлопчика. Навіть якби фільм не мав інших достоїнств, сцени з дитиною, такі майстерні, глибокі та життєлюбні, наповнені трагічної сили, — лише тільки ці сцени змогли б здобути Бондарчуку репутацію великого режисера.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити