Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


My Favourite English Painter - Мій улюблений англійський художник

From early times Englishmen have been great collectors and travellers. The general level of art in Great Britain has always been high. But it has never reached that of France and Italy. Many greatest foreign masters were attracted to Britain by lavish rewards and honours. Among them were the Flemish Anthony Van Dyck, Harts Holbein of German

extraction. They were the originators of the brilliant school of English painting.

As for me, William Hogarth is the most colourful figure, whose paintings attract by their singular originality. Hogarth wrote series of paintings which, like acts of a drama, were bound together by a plot. His famous series are «А Harlot's Progress», «A Rake's Progress» and «Marriage a la Mande». In a few years came another series «Elections». In them Hogarth displays the English state system, her statesmen and the evil practices going on during election campaigns.

Hogarth didn't want to follow the vogue and copy the old masters: the truth of life, the every day reality seemed to be of greater importance. He breaks off with the old style. Hogarth is the creator of his own method. His contemporaries called Hogarth's style the «modern moral subject». Hogarth's realism paved new ways for English art.

William Thackeray in his book «The English Humourists of the 18th century» describes William Hogarth in the following way: «...he's a jovial honest London citizen, stout and sturdy man, who has a proper bourgeas scorn for everything pretentious and false.


Questions:

1. Is the level of art in Great Britain high?

2. William Hogarth is the most colourful artist of 18th century, doesn't he?

3. What Hogarth's series of paintings do you know?

4. Did Hogarth create his own method?

5. How does William Thackeray describe Hogarth in his book?


Vocabulary:

level — рівень

lavish — щедрий

reward — нагорода

vogue — мода

contemporary — сучасник

jovial — веселий

stout — відважний

sturdy — міцний


Мій улюблений англійський художник


З давніх часів англійці відомі як видатні колекціонери й мандрівники. Загальний рівень мистецтва у Великобританії завжди був високим. Але він ніколи не досягав рівня Франції та Італії. Багатьох видатних зарубіжних митців залучали до Британії щедрими нагородами й почестями. Серед них були фламандець Антоніс Ван Дейк, німець Хартс Холбейн. Вони були засновниками прекрасної англійської мистецької школи.

На мій погляд, Уільям Хогарт — найколоритніша постать, полотна якого притягують неповторною оригінальністю. Хогарт написав серії картин, які, наче дії драми, були поєднані сюжетом. Його відомі серії — «Кар'єра повії», «Кар'єра марнотратника» й «Модний шлюб». Через декілька років вийшла інша серія — «Вибори». У ній Хогарт викриває англійську державну систему, її державних діячів і хибну практику, яка має місце під час виборчої кампанії.

Хогарт не хотів наслідувати моді й копіювати старих майстрів: правда життя, повсякденна реальність здавалися найважливішими. Він пориває з старим стилем. Хогарт — творець свого власного методу. Сучасники називали стиль Хогарта «сучасний моральний предмет». Реалізм Хогарта заснував новий напрям в англійському мистецтві.

Уільям Теккерей у книзі «Англійські гумористи XVIII століття» так описує Уільяма Хогарта: «...він веселий громадянин Лондона, відважна і стійка людина, яка володіє буржуазним презирством до всього пишномовного й фальшивого ».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити