Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


St. Valentine's Day (1) - День святого Валентина (1)

St. Valentine's Day has roots in several different legends. One of the earliest popular symbols of the day is Cupid, the Roman god of Love, who is represented by the image of a young boy with a bow and arrow.

Three hundred years after the death of Jesus Christ, the

Roman emperors still demanded that everyone believe in the Roman gods. Valentine, a Christian priest, had been thrown in prison for his teachings. On February 14, Valentine was beheaded. The night before he was executed, he wrote the jailer's daughter a farewell letter signing it, «From Your Valentine».

Another legend tells us that this same Valentine, well-loved by all, wrote notes from his jail cell to children and friends who missed him.

February 14 was also a Roman holiday, held in honour of a goddess. Young men randomly chose the name of a young girl to escort to the festivities.

St. Valentine's Day is now a day for sweethearts. It is the day that you show your friend or loved one that you care. You can send candy to someone you think is special. Or you can send roses, the flower of love. Most people send «valentines», a greeting card named after the notes that St. Valentine wrote from jail. Valentines can be sentimental, romantic and heartfelt. They can be funny and friendly. If the sender is shy, valentines can be anonymous.

Americans of all ages love to send and receive valentines. Handmade valentines are created by cutting hearts out of coloured paper. Valentines can be heart-shaped, or have hearts, the symbol of love, on them. In elementary schools, children make valentines for their classmates and put them in a large decorated box, similar to a mailbox. On February 14, the teachers open the box and distribute the valentines to each student. After the students read their valentines, they have a small party with refreshments.

You can write a short rhyme inside the heart:

Roses are red.

Violets are blue,

Sugar is sweet,

And so are you!

Or you can buy valentines with messages in them. If you are shy, you can sign it, «Your Secret Admirer».


Questions:

1. What is one of the first popular symbols of St. Valentine's Day?

2. What did the Roman emperors demand?

3. Why had Valentine been thrown in prison?

4. What does another legend tell us?

5. What do most people send on this day?


Vocabulary:

image — образ, зображення

to execute — карати

to behead — відтинати голову

jail — в'язниця

to distribute — роздавати

symbol — символ


День святого Валентина (1)


День святого Валентина сягає своїм корінням до кількох легенд. Один із самих перших символів цього дня — Купідон, римський бог кохання, який представлений в образі маленького хлопчика з луком і стрілою.

300 років по тому після смерті Ісуса Христа римські імператори все ще вимагали, щоб люди вірували в римських богів. Валентина, християнського священика, кинули у в'язницю за його вчення. 14 лютого Валентину відтяли голову. Уночі перед стратою він написав доньці тюремника прощального листа, підписавши його «Від твого Валентина».

Інша легенда розповідає про те, що цей самий Валентин, якого всі любили, писав записки із в'язниці дітям і друзям, які за ним сумували.

14 лютого було також римським святом, яке проводили на честь богині. Парубки навмання обирали імена дівчат, супроводжуючи їх на святкування.

Сьогодні День святого Валентина — це день закоханих. Це день, коли ми говоримо друзям або коханим, що ми їх любимо. Ви можете послати цукерки тому, хто вам подобається. Або ви можете послати троянди, квіти кохання. Більшість людей посилають «валентинки» — листівки — вітання, названі так на честь св. Валентина, який писав записки із в'язниці. «Валентинки» можуть бути сентиментальними, романтичними, щирими. Вони можуть бути кумедними і дружелюбними. Якщо відправник соромиться, вони можуть бути анонімними.

Американці всіх вікових груп люблять посилати і отримувати «валентинки». «Валентинки» виготовляли руками, вирізували сердечко із кольорового паперу. «Валентинки» можуть мати форму серця — символу кохання — або його зображення. У початковій школі діти виготовляють «валентинки» для своїх однокласників і кладуть їх у велику прикрашену скриньку, схожу на поштову. 14 лютого вчителі відкривають скриньку і роздають «валентинки» кожному учню. Після того як учні прочитають їх, вони влаштовують невеликий вечір із закусками й напоями.

Всередині серця можна написати короткий вірш: Троянди — червоні, Фіалки — блакитні, А цукор — солодкий, Такий же, як і ти!

Ви можете також купити листівки з готовими написами. Якщо ви соромитесь, то можете підписатися так: «Ваш таємний шанувальник».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити