Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


I Want to be a Doctor - Я хочу бути лікарем

There are many interesting and noble professions. I want to be a doctor. It is an interesting profession.

I understand that it is necessary to study a lot to become a doctor. I also understand that this profession requires great responsibility because it deals with the most precious thing that a person has — with his health.

My mother and my grandfather are doctors. My grandfather is working as a surgeon in a hospital. I have been several times at the hospital and spent some time watching him working.

His main task is to operate on the people. After each operation he takes care of patients until they are recovered.

He listens very attentively to what his patients tell him. He is always kind and attentive to his patients. They feel it and believe him, and it makes his work easier.

I know that he wants to see all his patients able — bodied and I notice that he is happy when his patient is recovered.

My grandfather can also help if somebody catches a cold or has a fever. My grandfather told me a lot of true stories about doctors and their profession.

I love and respect my grandfather and want to become a doctor as well.


Questions:

1. Is it necessary to study to become a doctor?

2. Is profession of a doctor connected with a great responsibility? Why?

3. Have you seen a doctor working?

4. In your opinion, must a doctor be a kind and attentive person?

5. What do you think, is it pleasant to see a person healthy again?

6. What else do you know about doctors and their profession?


Vocabulary:

noble — благородний

necessary — необхідний

to require — вимагати

responsibility — відповідальність

precious — цінний

surgeon — хірург

to be recovered — видужати

able-bodied — здоровий


Я хочу бути лікарем


Є багато цікавих і благородних професій. Я хочу бути лікарем. Це цікава професія.

Я розумію, що треба багато вчитися, щоб стати лікарем. Я також розумію, що ця професія вимагає великої відповідальності, бо вона пов'язана з найціннішим, що є в людини — з її здоров'ям.

Моя мати і мій дідусь — лікарі. Мій дідусь працює хірургом у лікарні. Я декілька разів був у нього в лікарні і спостерігав, як він працює.

Його головна задача полягає в тому, щоб оперувати людей. Після кожної операції він турбується про пацієнтів, доки вони не видужають.

Він уважно слухає те, що пацієнти йому говорять. Він завжди добрий і уважний до своїх пацієнтів. Вони це відчувають і довіряють йому, що полегшує його роботу.

Я знаю, що він хоче бачити всіх своїх пацієнтів здоровими, і я помітив, що він щасливий, коли його пацієнт видужає.

Мій дідусь також може допомогти, якщо хто-небудь простудився, або в нього підвищена температура. Мій дідусь розповідав мені багато правдивих історій про лікарів і їх професію.

Я люблю і поважаю свого дідуся і хочу також стати лікарем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити