Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The British Education System. State Education in Britain (1) - Система освіти Великобританії. Державна освіта (1)

All state schools in Britain are free, and schools provide their pupils with books and equipment for their studies.

Nine million children attend 35.000 schools in Britain. Education is compulsory from 5 till 16 years. Parents can choose to send their children to a nursery school or a preschool playgroup to prepare them for the start of compulsory education. Children start primary school at 5 and continue until they are 11. Most children are taught together, boys and girls in the same class. At 11 most pupils go to secondary schools called comprehensives which accept a wide range of children from all backgrounds and religious and ethnic groups. Ninety per cent of secondary schools in England, Scotland and Wales are co-educational.

At 16 pupils take a national exam called «G.C.S.E.» (General Certificate of Secondary Education) and then they can leave school if they wish. This is the end of compulsory education.

Some 16-year-olds continue their studies in the sixth form at school or at a sixth form college. The sixth form prepares pupils for a national exam called «А» level (advanced level) at 18. You need «А» level to enter a university. Other 16-year-olds choose to go to a college of further education to study for more practical (vocational) diplomas relating to the world of work, such as hairdressing, typing or mechanics.

Universities and colleges of higher education accept students with «А» levels from 18. Students study for a degree which takes on average three years of full-time study. Most students graduate at 21 or 22 and are given their degree at a special graduation ceremony.


Questions:

1. What do state schools in Britain provide their pupils with?

2. What can parents choose?

3. When do children start primary school?

4. When do pupils take a national exam called «G.C.S.E.»?

5. What prepares pupils for a national exam called «А» level?

6. How long do students study for a degree?

7. Whom do universities and colleges of higher education accept?


Vocabulary:

compulsory — обов'язковий

primary — початковий

comprehensive — загальноосвітній

co-educational schools — школи спільного навчання хлопчиків і дівчат

to graduate — закінчувати

to accept — приймати


Система освіти Великобританії. Державна освіта (1)


В усіх державних школах Британії навчання безкоштовне. Школи забезпечують учнів книжками й обладнанням для навчання.

Дев'ять мільйонів дітей відвідують 35 тис. шкіл у Британії. Освіта є обов'язковою з п'яти до шістнадцяти років. Батьки можуть відправити дітей у ясла або в підготовчу групу, щоб підготувати їх до одержання обов'язкової освіти. Діти починають ходити до школи в п'ять років і навчаються там до 11 років. Більшість дітей навчається разом, хлопчики та дівчатка, в одному класі. В 11 років багато учнів іде до середньої школи, що називається загальноосвітньою, яку відвідують діти різних соціальних верств, релігійних та етнічних груп. У 90% середніх шкіл Англії, Шотландії й Уельса навчання спільне.

У 16 років учні складають іспити для одержання атестата про середню освіту. І після цього вони можуть піти зі школи, якщо забажають. На цьому обов'язкова освіта закінчується.

Деякі шістнадцятирічні учні продовжують освіту в шостому класі школи або в шестирічному коледжі. У шостому класі учнів готують до державного іспиту, що називається «А-рівень» — «просунутий рівень». Цей іспит складається у 18 років, він потрібен, щоб вступити до університету. Інші шістнадцятирічні учні йдуть до коледжу для продовження освіти й одержання дипломів про профосвіту, які дають можливість працювати, наприклад, перукарями, механіками.

Університети та коледжі вищої освіти приймають студентів з 18 років, які склали іспити «просунутого рівня». Студенти навчаються для одержання наукового ступеню. Навчання триває в середньому три роки на стаціонарі. Більшість студентів закінчує університет в 21 чи 22 роки. їм присуджуються ступені на урочистій церемонії випускників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити