Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The British Education System. Private Education (2) - Система освіти у Великобританії. Приватна освіта (2)

Seven per cent of British schoolchildren go to private schools called independent schools. There are 2.400 independent schools and they have been growing in number and popularity since the mid-1980's.

Parents pay for these schools, and fees vary from about 250 pounds a term for a private nursery to 3.000 pounds a term or more for a secondary boarding school. Most independent schools are called prep (preparatory) schools because they prepare the children for the Common Entrance Exam which they take at the age of 11. This exam is for entry into the best schools.

The most famous schools are called «public schools» and they have a long history and traditions. It is often necessary to put your child's name on a waiting list at birth to be sure he or she gets a place. Children of wealthy or aristocratic families often go to the same public school as their parents and their grandparents. Eton is the best known of these schools.

The majority of independent secondary schools, including public schools, are single-sex, although in recent years girls have been allowed to join the sixth forms of boys' schools. Independent schools also include religious schools (Jewish, Catholic, Muslim etc.) and schools for ethnic minorities.


Questions:

1. How many independent schools are there in Britain?

2. Why are most independent schools called preparatory schools?

3. What school is the best known public school?


Vocabulary:

fee — плаття

to prepare — готувати

pound — фунт (стерлінгів)

boarding school — школа — інтернат


Система освіти у Великобританії. Приватна освіта (2)


Сім відсотків британських школярів навчається в приватних школах, які називаються «незалежні школи». У Британії 2400 незалежних шкіл. З середини 80-х років збільшується їхня кількість і популярність.

За навчання в цих школах платять батьки. Платня коливається від 250 фунтів за семестр за утримування в приватному дитячому садочку до трьох тисяч фунтів і більше за навчання в середніх школах — інтернатах. Більшість приватних шкіл називається підготовчими школами, оскільки в них готують дітей до загального вступного іспиту, який вони складають в 11 років. Цей іспит дає можливість вступити до престижної школи.

Найвідоміші школи називаються громадськими школами, Вони мають довгу історію і свої традиції. Щоб бути впевненим, що ваша дитина одержить місце в такій школі, слід занести її ім'я до списку на чергу як тільки вона народилася. Діти із заможних і аристократичних сімей навчаються в тій же школі, де навчалися їхні батьки, їх дідусі й бабусі. Ітон — найвідоміша з таких шкіл.

Більшість приватних шкіл, включаючи «громадські школи», — це школи, де навчаються діти однієї статі. Хоча за останні роки в 6-му класі дівчаткам і хлопчикам дозволяється навчатися разом.

До незаможних приватних шкіл належать також релігійні школи (єврейські, католицькі, мусульманські) і школи для етнічних меншин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити