Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Structure of Ukrainian Government - Структура українського уряду

Ukrainian powers of government are divided into three branches: the legislative, which consists of the Verkhovna Rada, the executive, headed by the President, and the judicial, which is led by the Supreme Court. The President is the head of Ukraine. He is elected for a term of five years with no more than two full terms.

The Verkhovna Rada's main function is making laws. Law drafting work is performed by its Committees. The Verkhovna Rada adopts the State Budget for the period from January 1 till December 31 and controls the execution of it. The monetary unit of our country is the Hryvnia.

The Cabinet of Ministers is the highest body of the executive power. It carries out the fulfillment of the Constitution, as well as the acts of the President, develops and fulfills national programs on the economic, technological and cultural development of Ukraine. The only body of the legislative power in Ukraine is the Parliament. There are 450 people's deputies. They are elected for a term of four years on the basis of universal, equal and direct suffrage by secret ballot.


Questions:

1. What branches are the powers of the government divided into?

2. Who is the head of the country?

3. What is the main function of Verkhovna Rada?

4. Our monetary unit is Hryvnia, isn't it?

5. How many deputies are there in the Parliament?


Vocabulary:

legislative — законодавчий

executive — виконавчий

judicial — судовий

committee — комітет

to adopt — приймати

budget — бюджет

fulfillment — виконання

deputy — депутат

suffrage — право голосу

ballot — виборчий бюлетень


Структура українського уряду


Українські органи влади поділяються на три галузі: законодавчу, представлену Верховною Радою, виконавчу, яку очолює президент, і судову, яку представляє Верховний Суд. Президент — керівник України. Він обирається на п'ять років, не більше ніж на два повні терміни.

Основна функція Верховної Ради — створення законів. Розробка законів здійснюється комітетами. Верховна Рада приймає державний бюджет на період з 1 січня по 31 грудня й контролює його. Грошова одиниця нашої країни — гривня.

Кабінет міністрів — вищий орган виконавчої влади. Він стежить за виконанням Конституції, так само як і указів президента, розробляє і виконує національні програми економічного, технічного та культурного розвитку України.

Єдиний орган законодавчої влади в Україні — парламент. Він складається з 450 депутатів. Вони обираються на чотири роки на основі загального рівного та прямого голосування за допомогою виборчого бюлетеня.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити