Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Tower of London - Лондонський Тауер

The Tower of London is one of the most imposing and popular of London's historical sites. It comprises not one, but 20 towers. The oldest of which, the White Tower, dates back to the 11th century and the time of William the Conqueror. Nowadays a lot of tourists visit the Tower of London, because of the Tower's evil reputation as a prison. The Tower is famous as home of the Crown Jewels. Today they can be viewed in their new jewel house. They include the Crown of Queen Elizabeth the Queen Mother which contains the celebrated Indian diamond.

Many stories associated with British history come from the Tower. In 1483 King Edward IV's two sons were murdered in the so-called Bloody Tower. Over two centuries later the skeletons of two little boys were found buried beneath steps in the White Tower.

Traitor's Gate has steps leading down to the River Thames. Countless prisoners, including the future Queen Elizabeth I of England, were brought to the Tower by barge and ascended the steps before being imprisoned. For many it was their last moment of freedom before their death. But Elizabeth was released from the Tower and became Queen. The King's second wife, Anne Boleyn, was brought to trial there in 1536 and beheaded. Six years later her cousin, Catherine, Henry VIII's fifth wife, suffered the same fate. Sir Thomas More was beheaded there in 1535.

Of course, no visit to the Tower would be complete without seeing the ravens; huge black birds who are an official part of the Tower community. Legend states that if the ravens were to leave the Tower the Crown will fall, and Britain with it. Under the special care of the Raven Master, the ravens are fed a daily diet of raw meat. And there is no danger of them flying away, because their wings are clipped.


Questions:

1. What is the most imposing and popular site in London?

2. How many towers does it comprise?

3. What is the Tower of London famous for?

4. Tell something about Traitor's Gate.

5. Who is an official part of London's community?


Vocabulary:

imposing — знаменитий

to comprise — включати

jewel — коштовність

to ascend — спускатися

to be beheaded — бути обезголовленим

raven — ґава, ворона


Лондонський Тауер


Тауер Лондона — одна з найзнаменитіших і найпопулярніших лондонських історичних пам'яток. Він включає не одну, а 20 веж. Найдавніша з них — Біла Вежа, датована XI століттям і яка сягає часів Вільгельма Завойовника. Сьогодні багато туристів відвідують лондонський Тауер, зацікавлені його недоброю репутацією як в'язниці. Тауер відомий як сховище королівських коштовностей. Сьогодні їх можна побачити в новому ювелірному домі. Серед них корона матері королеви Єлизавети, яка містить відомий індійський діамант.

Багато сюжетів, пов'язаних з британською історією, прийшло з Тауера. У 1483 році два сини короля Едварда IV були вбиті в так званій Кривавій Вежі. За два століття скелети двох хлопчиків були поховані під сходами в Білій Вежі.

Брама Зрадника має сходи, що спускаються в річку Темзу. Велика кількість в'язнів, включаючи майбутню королеву Англії Єлизавету І, була привезена в Тауер баржею і піднімалася цими сходами перед тим, як потрапити до в'язниці. Для багатьох це була остання мить свободи перед смертю. Але Єлизавета була звільнена з Тауера й стала королевою. Другу дружину короля, Анну Болейн, віддали в 1536 році під суд і відтяли голову. Шість років по тому її кузину Катерину, п'яту дружину Генріха VIII, спіткала така ж доля. Томас Мор був обезголовлений тут у 1535 році.

Звісно, візит до Тауера не вважатиметься за такий, що відбувався, якщо ви не побачите ґав, величезних чорних птахів, які є законними мешканцями Тауера. Легенда говорить, що якщо ґави залишать Тауер, корона впаде і Британія разом з нею. Під спеціальним наглядом хазяїна ґав їм дають денну порцію сирого м'яса. І немає побоювань, що вони відлетять, тому що їхні крила підрізані.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити