Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Oxford — the University Town - Оксфорд — університетське місто

This university town is very beautiful. The oldest university there is Oxford. The first of its colleges was founded in 1249. The university now has thirty-five colleges and about thirteen thousand students, many of them from other countries. There were no women at Oxford until 1878. When the first women's college Lady Margaret Hall, opened. Now most colleges are open to men and women. It is not easy to get a place at Oxford University to study for a degree. But outside the university there are many smaller private colleges which offer less difficult courses and where it is easy to enrol. Most students in these private school take business, secretarial or English language courses.

Oxford is, of course, famous for its first-class education as well as its beautiful buildings. Some of the most intelligent men and women in the country live and work here. Oxford gives them what they need: a quiet atmosphere, friendly colleagues and the four-hundred-year-old library, which has about five million books. Oxford has same of the finest architecture in Britain. Some of their colleges, chapels and libraries are there, four and even five hundred years old, and are full off books and precious paintings. You can see there many lovely gardens, where the students can read and relax in the summer months.


Questions:

1. What is the oldest university in Oxford?

2. When did it open?

3. What is Oxford famous for?

4. How many colleges are there in university?

5. Where do students relax and read?


Vocabulary:

to enrol — вступити

chapel — каплиця

precious — безцінний

painting — полотно


Оксфорд — університетське місто


Це університетське місто надзвичайно гарне. Найдавніший університет тут — Оксфордський. Перший з його коледжів був відкритий у 1249 році. На сьогодні в університеті 35 коледжів і близько 13 тисяч студентів, більшість з яких іноземці. До 1878 року, коли був відкритий перший жіночий коледж леді Маргарет Холл, в університеті не було жінок. Зараз багато коледжів відкрито як для чоловіків, так і для жінок. В Оксфордському університеті нелегко одержати ступінь. Але поза університетом існує велика кількість маленьких приватних коледжів, які пропонують менш складні курси й куди легше вступати. Більшість студентів у цих приватних школах відвідує курси бізнесу, секретарів і англійської мови.

Звісно, Оксфорд відомий своїми гарними будинками так само, як і першокласною освітою. Найрозумніші люди країни живуть і працюють тут. Оксфорд дає їм усе: спокійні умови, дружелюбних колег і 400-річну бібліотеку, у якій близько п'яти мільйонів книг. В Оксфорді розташовані найгарніші будинки Британії. Деяким коледжам, каплицям і бібліотекам триста, чотириста і навіть п'ятсот років, і в них багато книжок і безцінних полотен. Тут багато гарних садів, де студенти читають і відпочивають у літні місяці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити