Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Outstanding Events in the History of Great Britain - Визначні події в житті Великобританії

There were many outstanding events in the history of Great Britain. Many different tribes tried to control the territory of Britain. England was added to the Roman Empire in 43 A.D. Roman invasion played a very important role in the history of the country. The Roman built the first roads in the country, dug the first walls. The Romans, who were great architects, constructed the first towns in Britain.

But the Normans influenced the British civilization most of all. They came in 1066 under the leadership of William

the Conqueror. As the invaders spoke French, their speech influenced the English language.

Once the British had to face the French in 1805 at the battle of Trafalgar. Then Admiral Nelson won a great victory over the French fleet. In order to commemorate this event the monument to Admiral Nelson was erected on this square.

In the 18th century technological and commercial innovation led to the Industrial Revolution. The 13 North American Colonies were last, but replaced by colonies in Canada and India.


Questions:

1. What tribes influenced the British civilization most of all?

2. What happened in 43 A.D.?

3. Whose invasion played an important role in the history of Britain?

4. What led to the Industrial Revolution?

5. What were the 13 North American colonies replaced by?


Vocabulary:

tribe — плем'я

outstanding — видатний, визначний

empire — імперія

battle — битва


Визначні події в житті Великобританії


В історії Великобританії було багато видатних подій. Різні племена намагалися управляти територією Великобританії. У 43 році н. е. Англія була приєднана до Римської імперії. Завоювання її Римом відіграло важливу роль в історії країни. Римляни побудували перші дороги в країні, викопали перші криниці. Римляни, які були видатними архітекторами, звели перші міста в Британії.

Але нормани мали найбільший вплив на британську цивілізацію. Вони прийшли в 1066 році під проводом Вільгельма Завойовника. Оскільки завойовники говорили французькою, їхнє мовлення вплинуло на англійську мову.

Одного разу Британія протистояла французам у 1805 році в битві біля Трафальгару. Тоді адмірал Нельсон одержав перемогу над французьким флотом. На честь цієї події на площі було споруджено пам'ятник адміралові Нельсону.

У XVIII ст. технологічні й комерційні нововведення призвели до промислової революції. Тринадцять північноамериканських колоній було втрачено, але їх замінили колонії в Канаді та Індії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити