Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


British Museums - Британські музеї

There are many museums in London. One of them is the Tate Gallery in Millmank, which presents modern masters of England and France. There are some fine examples of modern sculpture. Its collection of French Impressionists is marvellous. There is the Victoria and Albert Museum in Brompton Road. It has an outstanding collection of the applied arts of all countries and periods.

The National Gallery in Trafalgar Square has one of the best picture collection in the world. It has the most valuable display of French paintings from the early of the Impressionists, and, of course, the finest English painting, with Gainsborough, Turner, Constable and others. It shows the progress of Italian painting from the medieval to the Renaissance, some outstanding pictures of the old Roman masters. It also has a great variety of Dutch and Flemish masters and an excellent choice of Spanish painters. There are great treasures dispersed in private collections all over the world. The Queen's collection is the most valuable among them.


Questions:

1. Are there many museums in London?

2. Name British Museums you know.

3. What is the National Gallery famous for?

4. The Queen's collection is the most valuable, isn't it?

5. Tell about the Victoria and Albert Museum.


Vocabulary:

sculpture — скульптура

outstanding — видатний

display — виставка

medieval — середньовічний


Британські музеї


У Лондоні багато музеїв. Один з них — Тейт галерея в Мілманку, у якій представлені сучасні художники Англії та Франції. Тут є декілька чудових зразків сучасної скульптури. Колекція французьких імпресіоністів — надзвичайна. На Бромптон Роад знаходиться музей Вікторії та Альберта. Там зберігається видатна колекція прикладного мистецтва всіх країн та періодів.

Національна галерея в Трафальгар-сквері має найкращу у світі колекцію картин. У ній розміщена дуже цінна виставка французьких полотен ранніх імпресіоністів і, звісно ж, чудовий англійський живопис Гейнсборо, Тернера, Констебла та інших. Вона демонструє розвиток італійського живопису з часів середньовіччя до Ренесансу, деякі знамениті картини давньоримських художників. У ній широко представлені голландські й фламандські майстри та є великий перелік робіт іспанських художників. Багато шедеврів розкидано в приватних колекціях по всьому світові. Королівська колекція — найцінніша серед них.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити