Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


British Literature - Британська література

Great Britain gave the world a lot of talented people. Many famous writers and poets were born and lived in Great Britain.

One of the best known English playwrights was William Shakespeare. He draw ideas for his tragedies and comedies from the history of England and ancient Rome. Many experts consider Shakespeare the greatest writer and the greatest playwright in English language. William Shakespeare wrote 37 plays which may be divided into: comedies (such as «А Midsummer Night's Dream»), tragedies (such as «Hamlet», «Othello», «King Lear», «Macbeth») and historical plays (such as «Richard II», «Henry V», «Julius Caesar», «Antony and Cleopatra»).

Robert Burns represents the generation of Romantic writers. In his poems he described with love and understanding the simple life he knew. Among his well-known poems are «Halloween», «The Jolly Beggars», «To a Mouse».

Lord George Gordon Byron. His free-spirited life style combined with his rare poetic gift makes him one of the most famous figures of the Romantic Era. His famous works such as «Stanzas to Augusta», «The Prisoner of Chillon», «Childe Harold's Pilgrimage», «Manfred» draw readers into the passion, humors and conviction of a poet whose life and work truly embodied the Romantic spirit.

Sir Walter Scott wrote the first examples of historical novel.

Lewis Carroll became famous when he published «Alice's Adventures in Wonderland».


Questions:

Who is the best known English playwright?

 What are the most famous plays by Shakespeare?

 Who is Robert Burns?

 What makes George Byron famous?

 What are the best known works by Byron?

 Who wrote historical novels?

 What brought popularity to Lewis Carroll?


Vocabulary: playwright — драматург tragedy — трагедія comedy — комедія to represent — представляти rare — рідкісний pilgrimage — паломництво passion — пристрасть conviction — осуд wonderland — країна чудес


Британська література


Великобританія дала світу багато талановитих людей. Багато видатних письменників і поетів народилося і жило у Великобританії.

Одним з найвідоміших англійських драматургів був Уільям Шекспір. Він брав ідеї для своїх трагедій і комедій з історії Англії та Давнього Риму. Безліч експертів вважає Шекспіра найвидатнішим письменником і драматургом, який писав англійською мовою. Уільям Шекспір написав 37 п'єс, які можна поділити на комедії (наприклад, «Сон у літню ніч»), трагедії («Гамлет», «Отелло», «Король Лір», «Макбет») та історичні п'єси («Річард II», Генріх V», «Юлій Цезар», «Антоній і Клеопатра»).

Роберт Берне представляє покоління письменників епохи романтизму. У своїх поемах він з любов'ю і розумінням описував звичайне життя, яке він знав. Найвідомішими його поемами є «День усіх святих», «Веселі жебраки», «До миші», Джордж Гордон Ноел Байрон. Його натхненний стиль життя в сукупності з рідкісним поетичним хистом зробили його однією з найвідоміших фігур епохи романтизму. Його знамениті твори, такі як «Станси до Августи», «Шильонський в'язень», «Паломництво Чайльд Гарольда», «Манфред», вводять читача в запал, гумор і переконання поета, чиє життя і діяльність дійсно втілює дух романтизму.

Сер Вальтер Скотт написав перші історичні романи.

Льюіс Керролл став знаменитим, коли опублікував «Пригоди Аліси в країні чудес».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити