435 тем з англійської мови

The Problem of Environmental Protection in Great Britain

 

Environmental protection is an international issue of great importance and Great Britain pays much attention to it. There are nearly 500 000 protected buildings and 7000 conservation areas of architecture of historical interest in Britain. The Government supports the work of the voluntary sector in preserving the national heritage.

Total emissions of smoke in the air have fallen by 85 per cent since 1960. Most petrol stations in Britain stock unleaded petrol. The Government is committed to the control of gases emission, which damage the ozone layer. They also contribute to the greenhouse effect, which leads to global warming and a rise in sea levels. Britain stresses the need for studying the science of climate change.

Green belts are areas where land should be left open and free from urban sprawl. The Government attaches great importance to their protection. National parks cover 9 per cent of the total land area of England and Wales. The National Rivers Authority protects island waters in England and Wales. In Scotland the River purification authorities are responsible for water pollution control. Great Britain takes care of its environment for themselves and next generations.

 

Questions:

1. What is an international issue of great importance?

2. What are green belts?

3. Who is responsible for water pollution control in Scotland?

4. What is the total emission of smoke in the air?

5. Is it easy to buy unleaded petrol in Britain?

 

Vocabulary:

purification — очищення

voluntary — добровільний

petrol — бензин

emission — викид, викидання

layer — шар

 

Проблема охорони довкілля у Великобританії

 

Охорона довкілля — міжнародна проблема величезного значення, і Великобританія приділяє цьому велику увагу. У Британії близько 500 000 будинків, які охороняються державою, і 7000 закритих зон, які мають архітектурну та історичну цінність. Уряд заохочує роботу добровольців стосовно збереження національної спадщини.

З 1960 року загальний викид диму в атмосферу зменшився на 85%. Більшість бензоколонок у Великобританії продає бензин без домішку свинцю. Уряд контролює викиди газів, які руйнують озоновий шар. Вони також сприяють парниковому ефекту, що призводить до глобального потепління й піднімання рівня моря. Британія підкреслює необхідність вивчення науки про зміни клімату.

Зелені пояси — це області, де земля повинна залишатися вільною від міських забудов. Держава надає великого значення їхньому захисту. Національні парки становлять 9% загальної площі Англії та Уельсу. Національне річкове товариство захищає острівні водоймища в Англії та Уельсі. У Шотландії товариство з очищення річок контролює забруднення води. У Великобританії охороняють довкілля заради самих себе й майбутніх поколінь.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити