Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


«Unwritten Rules» of Great Britain - Неписані правила Великобританії

Good and bad manners make up the social rules of a country. They are not always easy to learn because they are often not written down in books. For example, British women didn't go into pubs at the beginning of this century because it was not considered respectable behaviour for a woman. Now both women and men drink freely is pubs and women are fully integrated into public life. Visitors to Britain are often surprised by the strange behaviour of the inhabitants. One of the worst mistakes is to get on a bus without waiting your turn in the queue. The other people in the queue will probably complain loudly! Queuing is a national habit and it is considered polite or good manners to wait for your turn.

In some countries it is considered bad manners to eat in the street, whereas in Britain it is common to see people having a snack whilst walking down the road, especially at lunchtime. Britons may be surprised to see young children in restaurants in the evening because children are not usually taken out to restaurants late at night. And if they make a noise in public or in a restaurant it is considered very rude. In recent years children are playing a more active role and they are now accepted in many pubs and restaurants.

In recent years smoking has received a lot of bad publicity, and fewer British people now smoke. Many companies have banned smoking from their offices and canteens. Smoking is now banned on the London Underground, in cinemas and theaters and most buses. It's becoming less and less acceptable to smoke in a public place. It is considered rude or bad manners to smoke in someone's house without permission.

Social rules are an important part of our culture as they passed down through history. The British have an expression for following these «unwritten rules»: «When in Rome, do as the Romans do».


Questions:

1. What make the social rules of a country?

2. What was respectable behaviour for a woman in 20th century?

3. What do you know about queuing?

4. What do you think about smoking?

5. What is the important part of our culture?


Vocabulary:

society — суспільство

queue — черга

to complain — сваритися, жалітися

to ban — забороняти


Неписані правила Великобританії


Гарні та погані манери становлять суспільні норми країни. їх нелегко вивчити, тому що звичайно про них не пишуть у книжках. Ці правила поведінки можуть також змінюватися з розвитком суспільства. Наприклад, англійські жінки не ходили до пабів на початку століття, оскільки це не вважалося гарною поведінкою для жінок. Зараз жінки і чоловіки вільно п'ють у пабах, і жінки повністю включилися в суспільне життя. Приїжджі часто здивовані дивною поведінкою жителів Британії. Одна із жахливих помилок — сісти в автобус, не вистоявши черги. Люди в черзі будуть голосно сваритися. Чекання в черзі — національна звичка, і вважається гарною манерою ввічливо дочекатися своєї черги.

Їсти на вулиці в деяких країнах вважається непристойним, хоча в Британії зазвичай можна побачити людей, які перехоплюють по дорозі, особливо під час ленчу. Британці здивуються, побачивши маленьких дітей у ресторані ввечері, тому що дітей звичайно пізно ввечері не беруть до ресторану. І якщо вони галасують у товаристві чи ресторані — це ознака невихованості. За останні роки діти почали грати більш активну роль, і зараз їх пускають до багатьох пабів і ресторанів.

Останнім часом паління стало ознакою поганого смаку, і зараз мало англійців палять. Багато компаній заборонили паління в офісах і їдальнях. Паління зараз заборонене в лондонському метро, у кіно й театрах і в більшості автобусів. Стає все більш неприйнятним паління в громадському місці. Вважається за грубість і погану манеру палити в чиємось домі без дозволу.

Світські норми — важлива частина нашої культури, оскільки вони пройшли через історію. У британців існує вираз для виховання цих неписаних правил: «Якщо ти в Римі, чини по-римські».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити