Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


British Homes - Житла англійців

There are 22 million homes in Britain — big homes and small homes, old cottages and new buildings, houses and flats. (Americans say «apartment» but British people say «flat»). Many British people love old houses and these are often more expensive than modern ones. They also love gardening and you will see gardens everywhere you go: in towns, villages and out in the country. Some are very small with just one tree and a few flowers. Others are enormous with plenty of flowers and enough vegetables and fruit trees. Two third of the families in Britain own their houses. Millions of these houses are the same with two or three bedrooms and a bathroom upstairs, dining-room and kitchen downstairs. To pay for their house, home owners borrow money from a «building society» and pay back a little every month.

There are a great many different kinds of homes in Britain, but there are not enough! It is often very difficult for young people to find a home when they want to start a family. British homes are usually smaller than American homes. But like Americans old people, young families and unmarried people do not usually live together.


Questions:

How many homes are there in Britain?

 Two thirds of families own their own houses, don't they?

 What do these families do to pay for houses?

 Is it difficult or easy for young people to find a home?

 What can you tell about British homes?


Vocabulary:

owner — власник

to borrow — позичати

enormous — величезний


Житла англійців


У Британії існує 22 мільйони осель — великих і маленьких, старих котеджів і нових будівель, будинків і квартир (американці кажуть «апартаменти», а англійці — «квартира»). Багато англійців живе в старих будинках, і це частіше дорожче, ніж жити в сучасних будинках. Вони також полюбляють садівництво, і ви побачите сади, куди б не пішли: у містах, селах і поза селами. Деякі дуже маленькі, з одним деревом і невеликою кількістю квітів. Інші — величезні, з великою кількістю квітів, а також овочів і фруктових дерев. 2/3 англійських сімей є власниками своїх будинків. Мільйони таких будинків однакові — з двома або трьома спальнями і ванною нагорі, їдальнею та кухнею внизу. Щоб заплатити за будинки, їхні власники позичають гроші в будівничому товаристві й повертають потроху щомісяця.

У Британії багато різних видів осель, але їх не досить! Багатьом людям надто важко знайти житло, коли вони бажають завести родину. Оселі англійців зазвичай менші від американських. Проте, як і в американців, літні люди, молоді сім'ї та неодружені звичайно не живуть разом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити