Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Irish Music - Ірландська музика

Ireland is strong and rich in music. The Irish people love to sing, to dance and to make music of all kinds. The harp has always been a very important musical instrument in Ireland. In the wars between the Irish and the English, it was like a national flag for the Irish. In the seventeenth century it became more than that. One very famous harper was O'Carolan. He was born in Westmeath in about 1670. When O'Carolan was about sixteen years old his eyes failed and he became blind. With the help of a kind, rich lady he learned to play the harp. He also wrote poetry and music for the harp. People have saved a lot of his music and harpers still play O'Carolan's beautiful songs.

When they hear the word «nocturne», people usually think of Chopin. Chopin's nocturnes are famous but the first nocturnes came from an Irishman. He was John Field. He was a pupil in London of the great piano player, composer and teacher Clementi. He was one of the really great pianists. We can't hear him today because there were no record of music in his time.

Ireland also has its great pop and rock musicians. A very successful group is U2. It started in Dublin in 1979. U2 is a rock group. It knows the young people of Ireland and the things that they feel and want. They speak for young Irish people but they are famous all over the world.

Today there are many Irish musicians. A lot of them are internationally famous, and that is wonderful for a country with only five million people.


Questions:

1. What is an important Irish musical instrument?

2. Who was O'CaroIan?

3. What is John Field famous for?

4. A very successful Irish group is U2, isn't it?

5. When did it start?


Vocabulary:

harp — арфа

blind — сліпий

nocturne — ноктюрн


Ірландська музика


Ірландія сильна музикою і багата нею. Ірландці люблять співати, танцювати й створювати музику всіх видів. Арфа завжди була важливим музичним інструментом Ірландії. У війнах між ірландцями та англійцями вона була ніби національним прапором для ірландців. У XVII столітті вона навіть стала чимось більшим за прапор. Був один дуже відомий арфіст — О'Керолан. Він народився у Вестміті близько 1670 року. Коли О'Керолану було майже 16 років, щось трапилося з його очима і він осліп. За допомогою доброї багатої леді він навчився грати на арфі. Він також писав вірші та музику для арфи. Люди зберегли багато його мелодій, і арфісти й досі грають гарні пісні О'Керолана.

Почувши слово «ноктюрн», люди звичайно думають про Шотландію. Ноктюрни Шопена дуже відомі, але перші ноктюрни написав ірландець. Це був Джон Філд. Він був учнем великого лондонського піаніста, композитора й учителя Клементі. Він був одним з видатних піаністів. Сьогодні ми не можемо його почути, оскільки в його час не було платівок.

В Ірландії є видатні поп- і рок-музиканти. Дуже відома група «U2», вона була заснована в Дубліні в 1979 році. «U2» — рок-група. Вона знає молодь Ірландії та її інтереси. Вони співають для ірландської молоді, але відомі всьому світові.

Сьогодні існує безліч ірландських музикантів. Багато з них відомі всьому світові, й це є дивним для країни з населенням у 5 мільйонів людей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити