Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The USA. Geographical Position. Climate. Rich Resources - США. Географічне положення. Клімат. Багаті природні ресурси

The United States of America stretches from Atlantic Ocean across North America and far into the Pacific.

Because of such a huge size of the country the climate differs from one part of the country to another. The coldest climate is in the northern part, where there is heavy snow in winter and the temperature may go down to 40 degrees below zero. The south has a subtropical climate, with temperature as high as 49 degrees in summer.

The continental part of the USA consists of the highland regions and two lowland regions. The highland regions are the Appalachian mountains in the east and the Cordillera in the west. Between the Cordillera and the Appalachian mountains are the Central plains which are called the prairie, and eastern lowlands called the Mississippi valley.

There are many mountains especially in the west and southwest. The Rocky mountains extend all the way from New Mexico to Alaska.

Many rivers cross the country. The most important are the Mississippi, Missouri, Colorado, Sacramento. The main lakes in the USA are the Great Lakes in the north.

The nation's natural advantages and resources are probably greater than those of any other area of equal size.

The land is as varied as it huge. There are plains and mountains, grasslands and forests, sandy soil, clay and rich, dark loams.

The mineral resources vary from precious gold and rare uranium to common lead and zinc. Coal, oil, iron, copper and other minerals are abundant. They form basis of modern industry.


Questions:

1. Does climate differ from one part of the country to another?

2. How many parts does continental part consist of?

3. Are there many mountains in the USA?

4. What are the most important rivers?

5. Is the USA rich in natural resources?

6. What forms basis of modern industry?


Vocabulary:

to stretch — простягатися

to consist — складатися

to extend — простягатися

advantage — перевага

equal — рівний

clay — глина

precious — коштовний, цінний


США. Географічне положення. Клімат. Багаті природні ресурси


Сполучені Штати Америки простягаються від Атлантичного океану через Північну Америку далеко в Тихий океан.

Через величезні розміри країни клімат однієї частини країни відрізняється від клімату іншої частини. Найхолодніший клімат — у північній частині, де взимку йде сильний сніг і температура може падати до -40°С. На півдні клімат субтропічний, температура піднімається до +49°С влітку.

Континентальна частина США складається з узгір'їв і двох низин. Узгір'я — це Аппалачі на сході та Кордильєри — на заході. Між Кордильєрами й Аппалачами знаходяться Центральні рівнини, які називаються преріями, і східна низовина — долина Міссісіпі.

Особливо багато гір на заході та південному заході. Скелясті гори тягнуться вздовж усієї країни від Нью-Мексико до Аляски.

Багато річок перетинає країну. Найважливіші — Міссісіпі, Міссурі, Колорадо, Сакраменто. Головні озера — Великі озера на півночі.

Національних природних ресурсів, можливо, більше, ніж нз будь-якій іншій території тієї ж площі.

Ґрунт так само різноманітний, які і величезна територія: рівнини та гори, пасовиська та ліси, піщаний ґрунт, глина, багаті родючі землі.

Мінеральні ресурси надзвичайно різноманітні, починаючи із золота й рідкісного урану і до звичайного свинцю та цинку. Вугілля, нафта, залізо, мідь та інші корисні копалини наявні тут у величезній кількості. Вони служать основою сучасної промисловості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити