Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The US Government - Політично-адміністративний устрій США

After its 200th birthday the United States of America still holds the leading position in the western world. A country that has inspired many names — «Land of Opportunity», «Meeting Pot», «God's Country» is still referred toa as land of superlatives— «the richest», «the greatest», «the most».

In size the United States is not the biggest. What makes the USA the leader of the western world is its economic, political and military dominance over other countries.

The United States is a parliamentary republic. The Government is divided into 3 branches: legislative (the US Congress), executive (the President and his Administration) and judicial (the US Supreme Court).

There are two main political parties in the USA: the Democratic (symbolize by a «donkey») and the Republican (symbolized by an «elephant»). The US president is both head of State and of government. He is elected for a 4-year term.

The Supreme Court consists of Chief Justice and 8 Associate Justices who are appointed for life. The Supreme Court is supposed to decide whether a law of the Congress or an executive order of the President is «Constitutional or not».


Questions:

1. Is the USA the biggest country in the world?

2. What makes the USA the leader of the western world?

3. Is the USA a parliamentary republic?

4. How many branches is the Government divided on?

5. How many main parties are there?

6. How many people are there in the Supreme Court?


Vocabulary:

leading position — провідна роль

to inspire — надихати

to refer — пояснювати

size — розмір

dominance — перевага

to divide — ділити, поділяти

to consist — складатися

to decide — вирішувати


Політично-адміністративний устрій США


Сполучені Штати Америки після свого 200-річного ювілею, як і раніше, відіграють провідну роль у західному світі. Про цю країну, яка породила безліч таких натхненних назв, як «Країна можливостей», «Плавильне горно», «Земля, вибрана Богом», як і раніше, говорять у найвищому ступені: «найбагатша», «найвизначніша», «найбільш...»

Між іншим, за розмірами своєї території США не є найбільшою країною. Лідером західного світу робить США їхня економічна, політична й військова перевага над іншими країнами.

США — парламентська республіка, у якій влада поділена на 3 складові: законодавчу (конгрес США), виконавчу (президент і його адміністрація) і судову (Верховний суд США).

У країні існують дві основні політичні партії. Демократична, емблема якої — осел, і республіканська, емблема якої — слон. Президент США водночас виконує роль і голови держави, і голови уряду. Він обирається на чотирирічний термін.

Верховний суд складається з головного судді та його восьми помічників, усі вони призначаються на свої пости довічно. Верховний суд повинен винести рішення про те, чи є закони, які приймаються конгресом, і виконавчі розпорядження президента «конституційними».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити