Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The Higher Organs of Power in the USA - Вищі органи влади США

By the US Constitution the government of the nation is entrusted to three separate authorities: the Executive, the Legislative and the Judicial. The executive power is vested in the President, who holds his office during the term of four years, and is elected together with the Vice-President.

Among the duties and powers of the President listed by the Constitution are the following: the President is Commander-in-Chief of the armed forces, he makes treaties and appoints ambassadors to foreign powers as well as other high officers of the United States. Within his competence is also the responsibility for taking care that the laws be faithfully executed. From this one can see that the Constitution gives the President some measure of control of the military establishment, imposes upon him a responsibility for foreign policy and assigns to him the obligation to administer federal programmes.

The administrative business of the nation is conducted by Secretaries who form the Cabinet. They are appointed by the President but their nomination must be confirmed by the Senate. The Cabinet is a kind of an advisory group to the President which has developed by custom rather than by the provisions of the Constitution. The Vice-President likewise participates in the cabinet meetings. The cabinet members are: the Secretary of State, the Secretary of the Treasury, the Secretary of Defense, the Attorney General, the Postmaster General, the Secretary of the Interior, the Secretary of Agriculture, the Secretary of Commerce, the Secretary of Labour, and the Secretaries of Health, Education and Welfare. As chief executive officer, the President can at his discretion remove any Secretary.

The Executive Office of the President is represented by a group of agencies. First of all, these are: the White House Office, the Bureau of the Budget, the National Security Council, the Central Intelligence Agency, the Council of Economic Advisers, and the Office of Civil and Defense Mobilisation. These are not advisory bodies but the bodies which carry out administrative functions.

The whole legislative power in the USA is vested in the Congress. There are two chambers in the US Congress: the Senate and the House of Representatives. Besides the legislative function the Senate is entrusted with the power of ratifying or rejecting all treaties made by the President.


Questions:

1. Who is the executive power in the USA vested in?

2. What duties and powers of the President are listed by the Constitution?

3. Who forms the Cabinet?

4. What is the Cabinet?

5. Who is the Executive Office of the President represented by?

6. Which bodies carry out administrative functions?


Vocabulary:

to vest in — наділяти

executive power — виконавча влада

to make treaties — укладати угоди

officer — посадова особа

chief executive — голова держави

advisory — дорадчий

chamber — палата

treaty — угода, договір


Вищі органи влади США


Згідно з конституцією США управління країною здійснюється трьома органами влади: виконавчим, законодавчим і судовим. Виконавча влада належить президентові США, який займає свій пост протягом чотирьох років і обирається на свою посаду разом із віце-президентом. До обов'язків та повноважень президента, згаданих у конституції США, зокрема, належать такі. Президент є головнокомандуючим збройних сил. Він укладає угоди, призначає послів іноземних держав, а також інших посадових осіб. У коло його обов'язків входить також нагляд за суворим виконанням федеральних законів. Звідси випливає, що за конституцією президент має деякі повноваження в області контролювання діяльності військового відомства, несе відповідальність за проведення зовнішньополітичного курсу країни, а також відповідає за впровадження федеральних програм.

Адміністративними справами країни відають міністри, які утворюють кабінет. Міністри призначаються самим президентом, проте їхнє призначення має бути підтверджене сенатом. Кабінет — це свого роду консультативна група при президентові, яка сформувалася скоріше в силу звичаю, ніж на основі положень конституції. Віце-президент також бере участь у засіданнях кабінету. До складу кабінету входять: державний секретар, міністр фінансів, міністр оборони, міністр юстиції, міністр зв'язку, міністр внутрішніх справ, міністр сільського господарства, міністр торгівлі, міністр праці, міністр охорони здоров'я, освіти й соціального забезпечення. Являючись головою держави, президент може на власний розсуд зняти з посади того чи іншого міністра.

Виконавчий апарат при президентові представлений групою установ. Це, перш за все, Білий дім, Бюро бюджету, Рада національної безпеки, Центральне розвідувальне управління, Рада економічних консультантів і Управління громадської мобілізації на оборону. Це не дорадчі органи, а органи, які виконують лише адміністративні функції.

Уся законодавча влада в США належить конгресу, що складається з двох палат: сенату і палати представників. Окрім виконання законодавчих функцій сенат має право ратифікувати чи денонсувати укладені президентом угоди.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити