Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


The US Congress - Конгрес США

The Congress of the United States is composed of two houses: the Senate and the House of Representatives. The Senate represents the states. Each state is guarantee! at least one representative in the House. The remainder are apportioned among the states according to their population. The Senate of US is composed of one hundred members — two being elected from each state. Senators are chosen for six years, one-third retiring or seeking is re-elected every two years. Two senators from the same state never finish their terms at the same time, one of them is called «Senior Senator» and the other — «Junior Senator».

The presiding officer of the Senate is the Vice-President of the United States. The Vice-President is not a member of the chamber over which he presides and he sometimes is not a member of the party in power.

The work of the US Congress is done mostly in different committees. The most important of the Senate committees are Appropriations Foreign Relations, Finance, Armed Services.

In the House of Representatives the most important are Rules, Appropriations, Ways and Means, Judiciary, Agriculture.

The chairmen of the standing committees are considered the real rulers of the Senate and the House of Representatives.


Questions:

1. How many houses are there in the US Congress?

2. What represents the Senate?

3. How many members of Senate are there?

4. Who is the Vice-President?

5. How is the work of the US Congress done?

6. Name the important committees of the Congress,


Vocabulary:

to compose — становити, складати

according — відповідно до, згідно з

to retire — йти у відставку

senior — старший

junior — молодший

chamber — палата

chairman — голова


Конгрес США


Конгрес США складається з 2 палат: сенату і палати представників. Сенат представляє штати. Кожен штат має хоча б одного представника в палаті представників, інші місця в ній розподілені між штатами залежно від кількості їхнього населення.

Сенат США складається зі 100 членів, по 2 від кожного штату. Сенатори обираються на 6 років, одна третина з них іде у відставку або переобирається кожні два роки. Два сенатори одного й того ж штату ніколи не виходять зі складу сенату одночасно, одного називають «старший сенатор», іншого — «молодший сенатор».

Голова сенату — віце-президент Сполучених Штатів. Віце-президент не є членом сенату, а іноді не є навіть членом правлячої партії.

Діяльність конгресу здійснюється в основному через різні комітети. Найважливішими в сенаті є комітети з асигнування, комітет іноземних справ, фінансів, збройних сил.

У палаті представників найважливіші комітети — процедурний, з асигнувань, бюджетна комісія, із судочинства, сільського господарства.

Голови комітетів вважаються дійсними керівниками сенату й палати представників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити