Texts for topics - 435 тем з англійської мови - Ю. Куриленко 2003


Elections in the USA - Вибори в США

The US Constitution includes some general provisions on the franchise. It sets forth certain requirements for candidates running for a post of a president, vice-president, senator or member of the House of Representatives. Requirements usually concern age, residence and citizenship. The candidates who meet all these requirements are considered eligible for office.

A residence qualification requires a permanent residence of an individual in order to get the right to vote. The duration of the residence qualification is, in general, a few months though it may substantially vary from state to state.

Besides, some states have the so-called literacy qualification (the voter should be able to read and speak English, he (she) must know how to interpret the US Constitution, etc.).

And at last it should be mentioned that in some states a poll tax is levied upon everyone who votes and this certainly discourages poor citizens and Negroes from voting. In this context, it is not surprising that not all the Americans participate in elections, including congressional or presidential elections.

The voters are registered by clerks of counties or towns and by local election commissions. When registering, the voter must produce an identification card. This is done to prevent fraud. The administration of elections is vested in an election commission which ordinarily is composed of two commissioners, one representing each of the major parties, and a third ex officio member, usually a sheriff, a county judge, or a clerk. Prior to holding primary or general election, the commission appoints election officers for each precinct and also arranges for polling places. After the ballots have been cast, they are counted and the results obtained are tabulated and returned to the election commission which officially counts the precinct tally sheets.


Questions:

1. What does the US Constitution set forth?

2. What do requirements usually concern?

3. Who is considered eligible for office?

4. What does a residence qualification require?

5. What is meant by literacy qualification?

6. What is levied upon everyone who votes?

7. Who are the voters registered by?

8. What is done to prevent fraud?

9. Who is the administration of elections vested in?

10. What does the election commission do?


Vocabulary:

general provisions — загальні положення

on the franchise — з виборчого права

residence qualification — ценз осілості

clerk — чиновник

identification card — посвідчення особи

polling place, the polls — місце голосування

salary — зарплата (оклад)


Вибори в США


У конституції США містяться деякі загальні положення з виборчого права. У ній викладено вимоги до кандидатів, що балотуються на пости президента, віце-президента, сенаторів і членів палати представників. Як правило, це вимоги стосовно віку, осілості й громадянства. Ті кандидати, які цілком відповідають усім цим вимогам, вважаються такими, що підходять для того, аби зайняти відповідні державні посади.

Ценз осілості вимагає постійного проживання людини в одному й тому ж місці для одержання права на участь у голосуванні. Ценз осілості вимагає проживання в одному місці протягом декількох місяців, хоча, залежно від штату, термін може бути різним.

Крім того, у ряді штатів існує так званий освітній ценз (від того, хто бере участь у голосуванні, вимагається, щоб він міг говорити й писати англійською мовою, щоб він знав, як тлумачити конституцію США і т. д.).

Нарешті, слід відмітити й те, що в деяких штатах стягується виборчий податок з кожного, хто бере участь у голосуванні. Звісно, це не може не стримувати бідняків і негрів. У зв'язку з цим не дивно, що аж ніяк не всі американці беруть участь у виборах, включаючи й вибори президента чи вибори у конгрес США.

Виборці реєструються в чиновників округів або міст, а також у місцевих виборчих комісіях. Під час реєстрації виборець повинен пред'явити своє посвідчення особи. Це робиться для того, щоб не допустити обману. За ходом виборів слідкує виборча комісія, що складається, як правило, з двох чиновників, кожен з яких виступає як представник великої партії, а також третього члена, що входить до складу комісії за посадою. Зазвичай це — шериф, суддя округу або клерк. До проведення первинних або загальних виборів зазначеною комісією призначаються чиновники з виборів, яких направляють на відповідну виборчу дільницю, і, крім того, комісія займається питаннями підбору місць для голосування. Після голосування здійснюється підрахунок бюлетенів, одержані результати заносяться до зведень, що поступають у розпорядження виборчої комісії, яка офіційно підраховує загальні результати по ділянках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити